BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000109
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31,3 x 18,2 x 2,3 cm
miejsce pochodzenia: Płazów miejsce pozyskania: Płazów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1838
opis: Awers: Na tle arkady z kwiatowym ornamentem w narożach, w hieratycznej pozie Chrystus Pantokrator na tronie, z prawą dłonią uniesioną w geście błogosławieństwa, w lewej trzymający otwartą księgę. U dołu napis.<br > Rewers: Święty Antoni ukazany w arkadowym obramowaniu, z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce i lilią w prawej dłoni. W tle kościół i drzewo. Na arkadzie liczne wota. Nad nią, w narożach ornament kwiatowy. U dołu napis. Część pola obok napisu z lewej nie wycięta.
motyw ikonograficzny: arkada , Chrystus , Chrystus Pantokrator , drzewo , Dzieciątko Jezus , gest błogosławieństwa , kościół , księga , kwiat (lilia) , strój zakonny , święty Antoni Padewski , tron , wotum , zakonnik (franciszkanin)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SPASYTEL SWATY: 1838 , (przy dolnej krawędzi) CUDOWNY OBRAZ S ZJAWIONY NAGUZE RAD ROKUP 1662 , (przy dolnej krawędzi)
numer inwentarza: 7804 MEK
uwagi: Wizerunek Chrystusa na tronie to jeden z trzech podstawowych typów kanoniczych ikony Chrystusa w kościele wschodnim. Pierwowzorem dla drugiego przedstawienia był cudowny obraz św. Antoniego w kościele oo. Bernardynów w Radecznicy, która była ważnym ośrodkiem kultu tego Świętego w Polsce do momentu kasaty klasztoru w 2 połowie XIX w. Św. Antoniego powszechnie czczono między innymi jako patrona ubogich, małżeństw, położnic, do Niego zwracano się w przypadku choroby bydła, lub zagubienia jakichś przedmiotów. To jeden z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. W 1891 r. kolekcjonerka Maria Dembowska z Zakopanego pozyskała do swoich zbiorów pierwszą ich partię, zaś w 1899 r., po śmierci Macieja Kostryckiego juniora pozostałe matryce do odbijania drzeworytów. W 1921 r. nowa właścicielka przekazała jeden z nich do zbiorów krakowskiego Muzeum Etnograficznego (7802/MEK). Po jej śmierci w 1922 r. jedenaście klocków drzeworytniczych trafiło do spokrewnionego ze zbieraczką prof. Józefa Mehoffera, zaś jedna do zaprzyjaźnionej z nią Wandy Lilpopowej. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób, szczególnie za namową Jadwigi Korniłowiczowej córki Henryka Sienkiewicza oraz Juliusza Zborowskiego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, niezwykle cenny zbiór ofiarowany został przez nowych właścicieli Muzeum Etnograficznemu w Krakowie w 1926 r.
obiekty związane:
5000000381 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000000408 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy /
5000000410 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000411 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000409 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000675 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000000679 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000911 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000000903 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000405 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000000598 odbitka graficzna Chrystus Tronujący
5000000631 odbitka graficzna Chrystus Tronujący
5000001017 odbitka graficzna Chrystus Tronujący
5000001019 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001031 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001033 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001076 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001089 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001106 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001207 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001341 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001357 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001552 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001559 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001561 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001576 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001621 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000001247 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001249 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.09.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©