BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000120
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 20,8 x 16 cm
miejsce powstania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: 1938
opis: Na pierwszym planie ukazana postać siedzącego na schodkowym postumencie Chrystusa Frasobliwego. Jezus przepasany perizonium, prawą rękę trzyma na kolanie, lewą podpiera głowę zwieńczoną koroną cierniową. Głowa otoczona dodatkowo ząbkowaną aureolą i gwiazdkami. Twarz Chrystusa zasmucona, zaznaczona schematycznie, okolona zarostem. U stóp Chrystusa w prawym dolnym rogu trzy kwiatki. Na drugim planie trzykondygnacyjny budynek kościoła. W prawym górnym rogu ptaszek, a w środkowej części drzeworytu - między Chrystusem a kościołem - drzewo.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus Frasobliwy , drzewo , kościół , kwiat , ptak
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 33457 MEK
uwagi: Reprodukcja drzeworytu zamieszczona była w "Balladzie o świątkarzu" Emila Zegadłowicza (1928). Drzeworyt odbity z klocka znalazł się w dwóch wydaniach teki "Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra" (1928 i 1938).
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000337 klocek drzeworytniczy jednostronny Chrystus Frasobliwy
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.09.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©