BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000139

Trzeci Upadek

warianty tytułu: Trzeci Upadek Chrystusa, Jezus upada po raz trzeci, Stacja IX Drogi Krzyżowej

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 17,2 x 26 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1971 datowanie odbitki graficznej: 1971/1986
opis: Wizerunek Chrystusa upadającego pod krzyżem, wspartego na dłoniach i kolanach. Ponad ramieniem krzyża widoczna jest głowa Chrystusa z długimi włosami i koroną cierniową przypominającą opaskę; twarz z dużym okiem i trójkątną brodą. Zwieńczenie belki pionowej oraz jedno ramię poprzecznej wkomponowane w szeroką ramę okalającą przedstawienie. Dół belki wysuwa się poza obramowanie. Drzeworyt odbity z dwustronnego klocka, zawierającego po dwa przedstawienia na awersie i rewersie. Po tej samej stronie deski postać Chrystusa Króla.
motyw ikonograficzny: Chrystus upadający pod krzyżem , krzyż
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/1917
uwagi: Drzeworyt odbity z klocka wykonanego przez Piotra Dymurskiego z Grobli w 1971 roku na zamówienie Kaspra Świerzowskiego, krakowskiego kolekcjonera sztuki ludowej. Idąc w ślad za Emilem Zegadłowiczem, który poprosił o wykonanie drzeworytów Jędrzeja Wowrę, rzeźbiarza ludowego z Gorzenia, Świerzowski namówił Dymurskiego na wykonanie desek, lecz twórca przyjął propozycję bez entuzjazmu. Na deskach lipowych wyrzeźbił dwanaście klocków, odbitek nie wykonywał. Dymurski nazywał poszczególne drzeworyty "obrazkami", zaś całą płytę "deską". Do wycinania drzeworytów używał noża szewskiego i dłut. W 1986 roku odbitki zostały zakupione przez Muzeum w Bochni od K. Świerzowskiego. W 2004 roku do zbiorów Muzeum dołączono klocki autorstwa Piotra Dymurskiego.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000132 klocek drzeworytniczy dwustronny Frasobliwy, Chrystus w Ogrojcu, Trzeci Upadek, Chrystus Król
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.09.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©