BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000205

Święty Jerzy

warianty tytułu: Święty Jerzy walczący ze smokiem

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,2 x 19,5 cm
miejsce powstania: Leżajsk miejsce pochodzenia: Leżajsk miejsce pozyskania: Żołynia
datowanie odbitki graficznej: 1842?-1888?
opis: Awers: Kompozycja ujęta w szeroką, ozdobną ramkę, przedstawia św. Jerzego na koniu, przebijającego włócznią skrzydlatego smoka, wijącego się u końskich kopyt. Święty Jerzy ukazany w stroju rzymskiego wojownika, w rozwianym płaszczu. Na głowie hełm z pióropuszem. Koń ukazany w galopie, zwrócony na lewo. Smok o skrzydłach nietoperza i długim ogonie. Z jego pyska, rażonego włócznią, wydobywają się płomienie.W głębi kompozycji, z prawej sylwetka klęczącej królewny (nie wycięty fragment drzeworytu). Z prawej, tuż przy obramowaniu połowa wielopłatkowego kwiatu. Powyżej, w rogu stylizowany obłok.Między obłokiem a głową konia długi pas złożony z trzech rzędów drobnych cętków. W prawym, dolnym rogu ornament zbliżony do trójkąta, ułożony z poziomych kresek. Poniżej przedstawienia wydzielone czarne pole, prawdopodobnie przeznaczone na napis. Kompozycja obwiedziona ozdobną ramką, wykonaną tonowo, na którą składają się białe ząbki z trójlistnymi i pięciolistnymi ornamentami. W prawym, górnym rogu odręczny napis wykonany atramentem Rewers:kontury postaci oraz ramki (niektóre elementy) przerysowane zostały starannie czarnym tuszem, tworząc linearny rysunek. Dotyczy to także ornamentu kwiatowego, obłoku oraz nie wyciętego przedstawienia królewny, na którym dodatkowo zaznaczono załamania fałdów szaty.
motyw ikonograficzny: blessing gesture , Christ
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Tomasz Bąkowski , (w prawym, górnym rogu, na marginesie)
numer inwentarza: 60015 MEK
uwagi: Odbitka - wraz z innymi z tego warsztatu - odnaleziona została w 1982 r. w Żołyni u miejscowego stolarza. Zespół odbity z klocków, datowanych na lata 1842-1888, składa się z 9 odbitek. Widoczne na drzeworycie czarne partie kompozycji (królewna, but na nodze św. Jerzego, ramka pod przedstawieniem) wskazują, że klocek drzeworytniczy nie został ukończony. Na rewersie drzeworytu, tuż przy dolnej krawędzi fragmenty odręcznych, nieczytelnych w większości napisów, zestawionych w 14 wierszach, przeważnie przekreślonych. Ich usytuowanie tuż przy krawędzi oraz fakt, ze napisy urywają się, może sugerować, że odbitkę wykonano na uprzednio, częściowo zapisanej już kartce papieru. Charakter pisma na rewersie jest zbliżony do inskrypcji na awersie. Św. Jerzy przedstawiony jest jako rycerz rzymski walczący ze smokiem nękającym ludzkość i ratujący królewską córkę. Kult św. Jerzego rozwinął się zarówno w kościele wschodnim jak i zachodnim, gdzie w dobie wypraw krzyżowych zaczęto go czcić jako patrona rycerstwa. Popularność tego Świętego przeniknęła także do innych warstw społecznych: czczony jest między innymi jako patron rolników, rusznikarzy, żołnierzy oraz orędownik w chorobach epidemicznych. Na ziemiach polskich w dzień św. Jerzego podejmowano szereg czynności, mających zapewnić obfite plony i opiekę nad zwierzętami hodowlanymi. Wtedy też na wielu terenach rozpoczynano sezon wypasowy.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.11.09,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©