BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000543
materiał (podłoża): papier czerpany
wymiary: 36 x 30 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie odbitki drzeworytniczej: po 1748
opis: Kołtryna - odbitka drzeworytnicza na papierze czerpanym, wykonana czarną farbą drukarską. Kompozycja podzielona jest na trzy przylegające do siebie pola. Wąskie, zewnętrzne pola ograniczone są z dwu stron czarnymi paskami, zdobionymi rytmicznie powtarzającym się motywem kropek i wydłużonego owalu. Wewnątrz pola wypełnione są ornamentem roślinnym w formie wijącej się łodygi z listkami i 6 kwiatami o różnych kształtach. Środkowe pole stanowi prostokąt wypełniony również ornamentem roślinnym: symetrycznie ułożonymi gałązkami z kwiatami akantu. Całość kompozycji ujęta jest w cienką, czarną linię.
motyw ikonograficzny: gałąź , kwiat
stan zachowania: zachowany fragmentarycznie
numer inwentarza: 71708 MEK
uwagi: Kołtryna ta służyła jako obicie desek i belek stropowych w tzw. Izbie Seniorskiej, w domu przy ul. Gołębiej 16 w Krakowie. Dom ten, zwany Pilichowiczowskim został w 1724 r. zakupiony przez Akademię Krakowską w celu poszerzenia istniejącej już Bursy Starnigielskiej. Po remoncie pomieszczenie z kołtrynami przeznaczono na Izbę Seniorską. Kołtryny eksponowane były prawdopodobnie ok. 30 lat. W 1979 r. w czasie prac rozbiórkowych, po demontażu powały odkryto strop i odnaleziono kołtryny - w bardzo złym stanie. W 1985 r. kołtryny poddano konserwacji w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.12.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©