BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000612

Chrystus upadający pod krzyżem - fragment

warianty tytułu: Upadek Pana Jezusa pod krzyżem, Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Chrystusowi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,5 x 27,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1800-1825 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Fragment drzeworytu sklejonego pierwotnie z czterech odbitek. W obiekcie kompletnym zajmuje miejsce u dołu po lewej stronie, ukazując końcówkę pionowej belki krzyża, pod którego ciężarem upada Chrystus. Na drzeworycie jest widoczna jego prawa stopa i dół szaty. Krzyż podtrzymuje oburącz pochylony Szymon Cyrenejczyk, którego postać jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do ukazanych nad nim na drugim planie. Przedstawiono tam inne osoby towarzyszące Chrystusowi w drodze na Golgotę. Postacie ukazane po lewej, to prawdopodobnie św. Jan Ewangelista podtrzymujący Matkę Boską, której głowę otacza aureola. Maria ukazana frontalnie w długiej, pofałdowanej sukni, ma opuszczone i rozłożone w niemym bólu ręce. Po prawej, widnieją dwaj oprawcy i fragment głowy w kapeluszu należącej do trzeciego siepacza. Jeden z mężczyzn trzyma w lewej ręce koniec łańcucha, którym jest w pasie przewiązany Chrystus. Prawą wzniesioną ręką pokazuje na scenę ukazaną na innym, górnym arkuszu drzeworytu, przedstawiającą przygotowania do ukrzyżowania. W środku, na dalszym planie stoi wąsaty trzeci rzymski żołnierz. U dołu na poziomym pasie wyznaczonym równoległymi liniami mieści się na białym tle czarny napis o części liter trudnych do odczytania, literze „S” w odbiciu lustrzanym: „KAIWORI I O S: DOMI:OBR” [co prawdopodobnie znaczy: KALWARIA… :DOMINIKANÓW: OBR(AZ)].
motyw ikonograficzny: Chrystus upadający pod krzyżem , krzyż , łańcuch , Matka Boska , Szymon Cyrenejczyk , święty Jan Ewangelista , żołnierz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: KAIWORI I O S: DOMI:OBR , (u dołu drzeworytu)
numer inwentarza: Gr 3641/21
uwagi: Autor deski, przez Galaunego, który publikuje cały drzeworyt jest określany, jako "nieznany rzeźbiarz" i zaliczany do grona twórców żmudzkich. Według Piwockiego podobne wyobrażenie Chrystusa znajdowało się w Kalwarii Żmudzkiej (obecnie Litwa). W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się odbitka będąca sąsiednią częścią opisywanego fragmentu, nr inw. Gr 3641/22. Dwie dolne części drzeworytu ukazują różne etapy Drogi Krzyżowej: spotkanie z Matką, upadek pod krzyżem, postacie Szymona z Cyreny pomagającego Chrystusowi i św. Weroniki.
fotografia: Dąbrowska, Krystyna , 2012
obiekty związane:
5000000552 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
5000000871 odbitka graficzna Chrystus upadający pod krzyżem - fragment
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.12.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©