BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000869
materiał (podłoża): papier
technika: papier szmaciany maszynowy
wymiary: 33,4 x 27 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1760-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający Najświętszą Rodzinę. Po lewej stronie kompozycji postać Matki Bożej, odzianej w długą, mocno sfałdowaną szatę przewiązaną w pasie. Spod szaty widoczne bose stopy. Na głowie Maryi welon. Twarz wyraźnie zaznaczona. Głowę otacza aureola z cienkich kreseczek. Ręce Matki Bożej delikatnie wyciągnięte w stronę stojącego obok niej młodego, nastoletniego Jezusa. Po lewej stronie Maryi ukazany św. Józef, przedstawiony w długiej, luźnej szacie, z pod której widoczne są jego bose stopy. W lewej ręce trzyma kwiat lilii. Jego twarz, okolona długimi włosami i brodą bardzo wyrazista. Głowę otacza aureola z cienkich kreseczek. Pomiędzy Maryją i Józefem postać młodego Jezusa. Ubrany jest on w długą, sfałdowana szatę przepasaną sznurem. Na ramiona ma zarzucony sięgający ziemi płaszcz. Spod stroju wystają bose stopy. Prawą ręką, lekko wzniesioną do góry trzyma rękę Maryi. W lewej ma długi, cienki kij. Twarz, zaznaczona wyraziście z delikatnym uśmiechem. Głowę okoloną półdługimi włosami otacza aureola z podwójnej linii. W górnej część kompozycji, ponad Najświętszą Rodziną znajdują się gęste obłoki, z których wyłania się postać Boga Ojca wyciągającego ramiona w stronę Jezusa, Maryi i Józefa. Poniżej rozstępujących się obłoków postać gołębicy otoczonej promienistym okręgiem z drobnych kreseczek. Najświętsza Rodzina ukazana została na niewielkich wydmach, podkreślonych cienkimi, długimi kreseczkami. Wzdłuż dolnej krawędzi drzeworytu inskrypcja. Całość kompozycji otoczona prostą ramką.
motyw ikonograficzny: aureola , Bóg Ojciec , Duch Święty , Dzieciątko Jezus , Gołębica Ducha Świętego , kij , kwiat (lilia) , Maria , Matka Boska , obłok , święty Józef
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: MARIA IEZVS IOSEF , (pod postaciami, wzdłuż dolnej krawędzi drzeworytu)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/11 MNW
literatura: Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 204 (analogiczny wizerunek Świętej Rodziny ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie)
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2013.09.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©