BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000884
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 69,8+ x 60,3 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1850
opis: Odbitka składa się z pięciu sklejonych arkuszy papieru, całość ma kształt prostokąta stojącego, brzegi otacza pogrubiona ramka. Drzeworyt przedstawia Matkę Boską, która siedzi obejmując ciało Chrystusa trzymane na kolanach. Madonna ze łzami w oczach patrzy na Zbawiciela, jego głowę podtrzymuje lewą ręką, prawą obejmuje go w pasie. Jezus skierowany jest lewym bokiem do widza, na biodrach ma perizonium, głowę oplata wieniec korony cierniowej, ciało pokrywają rany i krople krwi. Nad głową owalna aureola. Do nóg Jezusa tuli się klęcząca św. Maria Magdalena (sylwetka w odwróconej perspektywie, pomniejszona), przed nią stoi naczynie na wonności. Matka Boska ma na sobie suknię, płaszcz i maforion, głowę wieńczy korona i otacza okrągła aureola. W tle za Madonną widnieje siedem medalionów umieszczonych na wici roślinnej; od lewej pojawiają się kolejno biblijne sceny: Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni, Ucieczka do Egiptu, dwunastoletni Jezus nauczający w świątyni, Chrystus dźwigający krzyż, Chrystus na krzyżu, Zdjęcie z krzyża, Złożenie do grobu. Grunt u stóp Matki Boskiej pofalowany z licznymi źdźbłami trawy. W prawym dolnym rogu budowle klasztoru otoczone murami, a w lewym samotny kościół. W dole poziomy pas z obszernym zniekształconym napisem w języku łacińskim.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , Chrystus niosący krzyż , Dwunastoletni Jezus nauczający w świątyni , Jezus Chrystus , korona , kościół , krew , Matka Boska , Ofiarowanie Jezusa w świątyni , Pieta , święta Maria Magdalena , Ucieczka do Egiptu , zdjęcie Chrystusa z krzyża , złożenie ciała do grobu
stan zachowania: uszkodzony
napisy i znaki: CAVSAEVITN AONVANAATVIP IAVRCO DOLORIS HAECQVAETECING:VNTSACRA.TROPHAENDOCET/ [?]IiNCMAESTVSVUI T V SMATERNIP IGNVSAMORIS HNC HABITUS TRISTIS PECTORIS ARATVI , (u dołu)
numer inwentarza: 69745
uwagi: Pieta (wł. pietà "miłosierdzie") to wyobrażenie Matki Boskiej z martwym Jezusem Chrystusem trzymanym na kolanach, wywodzące się ze sztuki średniowiecznej na Zachodzie, następnie spopularyzowane w gotyku. Należy do jednych z najczęściej spotykanych przedstawień dewocyjnych, w kilku miejscowościach czczona jako cudowny wizerunek Matki Boskiej Bolesnej (np. Pieta Jarosławska, Chełmińska). Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) - mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego gromadzonych w Medyce, znalazła się tam również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, w okresie, kiedy działali ostatni drzeworytnicy wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. W gromadzeniu ludowych drzeworytów Pawlikowskiemu pomagał Kajetan Wincenty Kielisiński, rysownik i rytownik. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce nabywał on grafiki od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego. W 1921 roku drzeworyty wraz z całym zbiorem Pawlikowskiego, trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazane tam przez wnuka Jana Pawlikowskiego. W latach 40. XX w. znalazły się w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk USRR, obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (przechowywane w Oddziale Sztuki mieszczącym się w Pałacu Baworowskich). Numer inwentarzowy w kolekcji Pawlikowskiego: 48(?). Poprzedni numer inwentarzowy w Bibliotece Stefanyka: ECT.3093.
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.10.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©