BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000893
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,7 x 27,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1760-1790 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z austriackiego sanktuarium w Mariazell. Matka Boska przedstawiona jest w centrum kompozycji. Odziana jest w długą suknię i płaszcz. Strój wypełniają drobne kreseczki, płaszcz obszyty jest również wzorkiem z małych kółeczek. W prawej ręce Matka Boska trzyma berło, w lewej Dzieciątko Jezus. Na głowie, okolonej prostymi włosami ma otwartą koronę. Jezus ubrany jest w długą, wypełnioną pionowymi kreseczkami sukienkę, w lewej ręce trzyma jabłko królewskie, lewą wznosi do błogosławieństwa. Na głowie ma zamkniętą koronę. 2/3 postaci Matki Boskie z Dzieciątkiem jest otoczone białą aureolą, z której rozchodzą się gęsto promienie. Wokół nich obłoki, wypełnione kreseczkami. W dolnej części kompozycji, pod wizerunkiem Matki Boskiej, w osobnym jakby polu widoczny czarny odcisk stopy, otoczony pustym białym polem. Po prawej stronie stopy monogram Matki Boskiej, po lewej stronie monogram Jezusa Chrystusa. Całość drzeworytu otoczona czarną ramką.
motyw ikonograficzny: berło , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , korona , Matka Boska z Mariazell , monogram (IHS) , monogram (MARIA) , obłok , odcisk stopy , wstęga
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S.MARIA.ZELENSIS , (w górnej części drzeworytu, nad wizerunkiem Matki Boskiej)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/31 MNW
uwagi: Wizerunek Matki Boskiej z Mariazell pochodzi z jednego z najważniejszych ośrodków kultu Maryjnego w miejscowości Mariazell w Austrii. Znajduje się tam sanktuarium, założone przez Benedyktynów, od XII w. prowadzących na tych terenach osadnictwo klasztorne. Z miejscem tym i z samym wizerunkiem Matki Boskiej związana jest legenda. Mówi ona o mnichu Magnusie, który w drodze do Mariazell, w 1157 r. został napadnięty, a w ucieczce pomogła mu drewniana figurka Matki Boskiej, którą mnich miał ze sobą. W podziękowaniu za ocalenie mnich poprosił okolicznych drwali o zbudowanie Maryi kapliczki, ozdobnej celi, zwanej potem celą Maryi - Mariazell. W późniejszych latach wokół celi zbudowano kapliczkę i z czasem miejsce to sukcesywnie rozbudowywano. Obecnie Sanktuarium w Mariazell jest miejscem kultu i celem pielgrzymów z całej Europy.
literatura: Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 196 (analogiczny wizerunek Matki Boskiej z Mariazell ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie)
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2013.10.21,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©