BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001177
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,3 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1810 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, przedstawia Ucieczkę do Egiptu w układzie konwencjonalnym. Kontury postaci zacierają się wśród gęsto kładzionych szrafowań, wypełniających wydzielone wertykalnie pola. Z prawej frontalnie ujęty św. Józef, z kosturem w lewej ręce, prowadzący za uzdę osła, na którym siedzi Matka Boska z Dzieciątkiem. Jezus w pozycji półleżącej, wsparty na prawym łokciu, okryty wokół bioder pieluszką. Lewa ręka uniesiona.Maria i Józef w długich sukniach i płaszczach suto marszczonych. Fałdy szat wyraziście podkreślone są szrafowaniami w układzie pasowym. Wokół ich głów aureole w postaci obręczy. Głowa Dzieciątka Jezus opromieniona. W lewym, górnym rogu Oko Opatrzności. Przy górnej krawędzi, z prawej fragmenty obłoków. W dolnej części, na wydzielonym polu napis. Drzeworyt kolorowany transparentnymi farbami o intensywnym nasyceniu: ciemnozieloną, brązową, fioletową, ciemnopopielatą, żółtą i różową. Na rewersie odbitki pieczęć z liczbą 40.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , laska , Matka Boska , Oko Opatrzności , święty Józef , zwierzę (osioł)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: IEZVSMRYA (OZEE:1810 I: , (przy dolnej krawędzi) I , (przy dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr.Al. 4074 (40)
uwagi: Drzeworyt odbity z jednego z klocków, odnalezionych wg J. Kieszkowskiego w nie określonym bliżej klasztorze na pograniczu Żmudzi i Prus Wschodnich. Zdaniem litewskiego badacza, Piotra Galaune, klocek znajdował się w kolekcji kowieńskiego kolekcjonera dzieł sztuki. Sygnatura "I" może być jedynie częścią monogramu artysty (obok niej niewycięte pole). Cechy stylowe drzeworytu wskazywać mogą, że autorstwo jeszcze co najmniej 3 odbitek, znajdujących się w Tece Łazarskiego można przypisać temu samemu artyście. Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i pierwszą poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Drzeworyt pochodzi z teki, która w zbiorach Biblioteki Gdańskiej znalazła się w latach 1945-1975.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2015
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.06.20,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©