BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001353

Święty Jerzy

warianty tytułu: Święty Jerzy walczący ze smokiem

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 37,5 x 29,5 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1830?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Wizerunek św. Jerzego zabijającego smoka. Święty w czarnym hełmie z pióropuszem, krótkiej tunice, rozwianym płaszczu i butach z cholewami siedzi na rumaku ukazanym z profilu. Koń w czarne cętki, z ozdobnie splecioną grzywą i długim ogonem tratuje kopytami szatana w postaci uskrzydlonego smoka. Święty spogląda w dół, trzymając oburącz włócznię wbitą w zębatą paszczę smoka. Potwór leży na murawie wykonanej w technice białorytu. Porastają ją liczne rośliny. W tle, na horyzoncie rosną dwa drzewa, a po prawej stronie na wzgórzu wznosi się dom. Nad nim klęczy ze złożonymi rękami zwrócona ku św. Jerzemu młoda kobieta z koroną na głowie. W prawym górnym rogu opromienione Oko Opatrzności. Z lewej obłoki. W tle rozmieszczono siedem małych rozetek. W górnej części, pośrodku niekompletny napis.Rewers: pieczęć "62".
motyw ikonograficzny: czaprak , diabeł , dom , drzewo , hełm , korona , królewna , Oko Opatrzności , smok , święty Jerzy , włócznia , zwierzę (koń)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZSWIENTEGO IEZEGO , (u góry pośrodku)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (62)
uwagi: Odbitka wykonana z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Klocki te znajdują się obecnie w zbiorach MEK. Teka Łazarskiego z której pochodzi drzeworyt znalazła się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej w latach 1945-1975. Św. Jerzy był jednym z czternastu świętych wspomożycieli. Czczony jako patron rycerzy, a dziś żołnierzy, harcerzy, orędownik w chorobach epidemicznych, skórnych. Uważano, że broni przed ukąszeniami węży. Ochrania konie. Jest patronem m.innymi Anglii, Niemiec, Holandii, Litwy. Z jego dniem były związane liczne wierzenia i obrzędy ludowe.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
5000000015 klocek drzeworytniczy dwustronny Ostatnia Wieczerza, Święty Jerzy
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.01.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©