BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001548
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 15 x 9,2 cm
miejsce powstania: Słowacja (Slovakia)
datowanie odbitki: przed 1949
opis: Odbitka w formie prostokąta stojącego ukazująca wizerunek unoszącej się na obłoku Piety, tj. Madonny trzymającej na kolanach ciało Chrystusa. Rozłożysta szata Matki Boskiej nadaje sylwetce trójkątny kształt, jej głowę wieńczy korona z krzyżem na szczycie, podobna korona spoczywa na głowie Chrystusa. Lewa ręka martwego Chrystusa opada, prawa spoczywa na dłoni Madonny. W dole uwidoczniono ścieżkę, która prowadzi do kaplicy na tle gór. Narożniki kompozycji zdobią pąki kwiatowe z liśćmi oddane techniką białorytu, tło w górnej części jednolicie czarne.
motyw ikonograficzny: Jezus Chrystus , Matka Boska
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: PME 31425
uwagi: Drzeworyt jest nowodrukiem wchodzącym w skład zbioru opisanego jako „dar etnografów czechosłowackich III-49”, który pierwotnie znajdował się wśród archiwaliów, a w 1967 roku został włączony do inwentarza muzealiów. Druk prawdopodobnie został wykonany w muzeum w Martinie, krótko przed 1949 rokiem, gdy miały miejsce kontakty pomiędzy muzealnikami obu placówek. Drzeworyt ikonograficznie zbliżony do wizerunku Piety na dwustronnym klocku drzeworytniczym w zbiorach Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie, zob. nr inw. FE 5299.
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2020.12.07,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©