BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000129

Chrzest Chrystusa

warianty tytułu: Chrzest Chrystusa w Jordanie

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 20 x 16 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1972 datowanie odbitki graficznej: 1972/1986
opis: Odbitka przedstawia scenę chrztu Chrystusa w Jordanie. W centrum wysoka i masywna postać św. Jana Chrzciciela pochyla się nad Chrystusem umieszczonym w dolnym prawym rogu kompozycji. W lewej ręce Jana Chrzciciela, nad głową Chrystusa, naczynie zaznaczone schematycznym okręgiem. Trójkątna twarz proroka ma szpiczastą brodę, głębokie wycięcia ust, nosa i trójkątne oko. Włosy długie, cięte ornamentem jodełkowym. Chrystus w krótkiej szacie ukazany en face, do wysokości kolan. Lewa ręka oparta na piersi, prawa opuszczona. Twarz Chrystusa okolona brodą; oczy i nos trójkątne, włosy długie. U góry, wpisany w lewy narożnik, Bóg Ojciec w półpostaci, z uniesionymi i rozłożonymi rękami.
motyw ikonograficzny: Bóg Ojciec , Chrystus , Chrzest Chrystusa , naczynie , święty Jan Chrzciciel
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/1921
uwagi: Drzeworyt odbity z klocka wykonanego przez Piotra Dymurskiego z Grobli w 1971 roku na zamówienie Kaspra Świerzowskiego, krakowskiego kolekcjonera sztuki ludowej. Idąc w ślad za Emilem Zegadłowiczem, który poprosił o wykonanie drzeworytów Jędrzeja Wowrę, rzeźbiarza ludowego z Gorzenia, Świerzowski namówił Dymurskiego na wykonanie desek, lecz Dymurski przyjął propozycję bez entuzjazmu. Na deskach lipowych wyrzeźbił dwanaście klocków, odbitek nie wykonywał. Dymurski nazywał poszczególne drzeworyty "obrazkami", zaś całą płytę "deską". Do wycinania drzeworytów używał noża szewskiego i dłut. W 1986 roku odbitki zostały zakupione przez Muzeum w Bochni od K. Świerzowskiego. W 2004 roku do zbiorów Muzeum dołączono klocki autorstwa Piotra Dymurskiego.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000127 klocek drzeworytniczy dwustronny Strona tytułowa, Chrzest Chrystusa
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.09.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©