BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000165
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,3 x 18,6 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1972 datowanie odbitki graficznej: 1972-1986
opis: W centrum drzeworytu Chrystus na krzyżu, po obu stronach postacie (Matka Boska i św. Jan Ewangelista). Ciało Chrystusa jest wyprostowane, głowa z długimi włosami lekko pochylona w prawo. Ukośnie nad głową tabliczka z nieczytelną inskrypcją. Perizonium z poziomych fałdów. Z prawej strony postać św. Jana w długiej szacie, ze złożonymi rękami, głową nieznacznie zwróconą ku Chrystusowi. Postać Matki Boskiej z lewej strony jest zwrócona ku krzyżowi. Jej suknia jest długa, ręce złożone do modlitwy. Na włosach krótki maforion. Ramka drzeworytu szeroka w dolnej części. U góry rozszerzona i ścięta w narożach. Na górnej części napis w lustrzanym odbiciu, wykonany białorytem.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , krzyż , Matka Boska , perizonium , święty Jan Ewangelista , titulus
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: P. DYMURSKI. 1972. GROBLA , (w górnej części kompozycji)
numer inwentarza: MB-E/1925
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000164 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus na krzyżu, Święty Krzysztof, Droga Krzyżowa, Biczowanie Pana Jezusa
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.10.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©