BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000211
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 10,7 x 13,5 cm
miejsce powstania: Sąspów
datowanie odbitki graficznej: 1901-1946
opis: Drzeworyt przedstawia na czarnym tle kościół(Wawel?). Widoczne trzy wieże dominują nad przylegającymi do nich niskimi, schematycznie zaznaczonymi budynkami. Przestrzeń pomiędzy wieżami jest wypełniona motywami roślinnymi w postaci stylizowanych kwiatów i wąskich liści. Na odwrocie drzeworytu odręczny napis wykonany piórem: Wanda Goraj Sąspów
motyw ikonograficzny: budynek , kościół , kwiat , liść , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Wanda Goraj Sąspów , (w lewym górnym rogu rewersu)
numer inwentarza: 30761/a MEK
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000198 klocek drzeworytniczy jednostronny Kościół
opracowanie dokumentu: Grochal, Anna, 2011.11.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©