BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000572
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,7 x 27,4 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka ukazuje św. Jana Nepomucena z krucyfiksem i palmą męczeństwa, stojącego na niewysokim barokowym postumencie, otoczonego kwiatami, z dwoma aniołami wzlatującymi z obłoków w górnych narożnikach kompozycji. Święty ma na sobie czarną sutannę, komżę w pasy i mucet, a na głowie otoczonej okrągłą aureolą ma czarny biret. Liczne partie drzeworytu posiadają gęste kreskowanie. Wizerunek został ujęty w czarną ramkę, górne narożniki ścięte (ubytek w klocku?).
motyw ikonograficzny: anioł , drzewo (palma) , krucyfiks , kwiat , święty Jan Nepomucen
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S IANA NePOMVCeNa , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr 3641/15
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Nieznanego autora klocka określa mianem: "Mistrz N.M.P. z Mariazell". Św. Jan Nepomucen żył w drugiej połowie XIV wieku, pochodził z Czech z miejscowości Nepomuk (stąd jego przydomek). Legenda głosi, że popadł w konflikt z królem czeskim Wacławem, który rozkazał utopić go w Wełtawie. Tradycyjnie jest uważany za świętego, który chroni mosty i strzeże w czasie powodzi. Należy do najpopularniejszych świętych w Kościele katolickim, był często przedstawiany w sztuce ludowej, szczególnie w rzeźbie, jego figury umieszczano w przydrożnych kapliczka opodal rzek i mostów, aby "strzegły wody".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000552 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©