BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000699

Pokłon Trzech Króli

warianty tytułu: Hołd Trzech Króli, Boże Narodzenie

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34 x 27,5 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Na tle rozłożystej kolumny ukazana siedząca Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Maria w suto marszczonej, długiej sukni, spod której wystają bose stopy. Z jej głowy otoczonej promienistym nimbem spływa na plecy welon. Lewą ręką Maria podtrzymuje zamkniętą księgę, prawą podnosi rączkę Dzieciątka do błogosławieństwa. Dzieciątko ukazane nagie, z biodrami opasanymi pieluszką. Tuż za Matką Boską stoi św. Józef, spoglądając zza jej ramienia na Dzieciątko. W lewej części kompozycji, na pierwszym planie Trzej Królowie, oddający hołd i składający dary. Wszyscy w powłóczystych, suto marszczonych szatach, klęczą przed Dzieciątkiem pochylając się. Jeden ze zwojem na głowie, drugi z koroną. Pierwszy z oddających hołd wyciąga w stronę Jezusa naczynie wypełnione złotem(?). Za nimi, z lewej pochylający się w ukłonie mężczyzna, dalej koń (widoczny fragment). W górnej części kompozycji gwiazda z wpisanym w nią okiem(?). Tło drzeworytu wypełnione jest poziomymi, pionowymi lub ukośnymi, długimi kreskami, komponującymi wnętrze. Wyraziste szrafowania powtarzające się w tle i na szatach przedstawianych postaci nadają kompozycji głębię. U dołu napis - jedna z liter w lustrzanym odbiciu. Całość obwiedziona cienką, miejscami przerywaną linią.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , gest błogosławieństwa , gwiazda , korona , księga , Matka Boska z Dzieciątkiem , Święta Rodzina , święty Józef , Trzej Królowie , zwierzę (koń)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: CACPER ME EL BALTAZOY , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/12 MNW
uwagi: Na klocku z którego odbito drzeworyt, wycięto w górnej części niewielkich rozmiarów fragment który na odbitce tworzy biały prostokąt leżący. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.04.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©