BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000871

Chrystus upadający pod krzyżem

warianty tytułu: Upadek Pana Jezusa pod krzyżem, Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Chrystusowi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,5 x 57 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1800-1825 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Dolna część drzeworytu oryginalnie składającego się z czterech arkuszy. Sklejone dwie odbitki ukazują postać Chrystusa upadającego pod krzyżem. Wsparty prawą ręką na nierówności gruntu, lewą ręką przytrzymuje krótsze ramię czarnego krzyża. Ciało Jezusa jest lekko uniesione i skierowane w prawo, a twarz o wyrazistych oczach - zwrócona do widza. Na głowie Chrystus ma koronę cierniową splecioną z licznych cienkich gałązek z drobnymi kolcami. Jest odziany w długą szatę i opasany łańcuchem, którego koniec trzyma środkowy z trzech oprawców, ukazanych po lewej stronie. Koniec pionowej belki krzyża trzyma oburącz pochylony Szymon Cyrenejczyk, którego postać jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do innych. Na drugim planie po lewej przedstawiono postać św. Jana Ewangelisty podtrzymującego Matkę Boską, której głowę otacza aureola. Maria została ukazana frontalnie w długiej, pofałdowanej sukni, z rękami opuszczonymi i rozłożonymi. W prawym dolnym rogu drzeworytu znajduje się niewielka postać św. Weroniki z chustą trzymaną we wzniesionych rękach. Na niej widnieje wizerunek głowy Chrystusa w koronie cierniowej. Wyżej znajduje się fragment innej postaci towarzyszącej w drodze na Golgotę. U dołu drzeworytu na poziomym pasie wyznaczonym równoległymi liniami na białym tle wykonano czarny napis o części liter trudnych do odczytania, literze „S” w odbiciu lustrzanym i rzymskiej cyfrze "V" w kwadratowym obramowaniu: „KAIWORI I O S: DOMI:OBR/AZPAN IEZUS UPADA:V” [KALWARIA… :DOMINIKANÓW: OBR/AZ PAN JEZUS UPADA:V].
motyw ikonograficzny: Chrystus upadający pod krzyżem , chusta świętej Weroniki , krzyż , łańcuch , Matka Boska , Szymon Cyrenejczyk , święta Weronika , święty Jan Ewangelista , żołnierz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: KAIWORI I O S: DOMI:OBR/AZPAN IEZUS UPADA:V , (u dołu drzeworytu)
numer inwentarza: I.11063 BJ
uwagi: Autor deski, przez Galaunego który publikuje cały drzeworyt jest określany, jako "nieznany rzeźbiarz" i zaliczany do grona twórców żmudzkich. Według Piwockiego podobne wyobrażenie Chrystusa znajdowało się w Kalwarii Żmudzkiej. W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajdują się niesklejone odbitki będące dwiema sąsiednimi częściami całości składającej się pierwotnie z czterech drzeworytów, nr inw. Gr 3641/21 i Gr 3641/22. Dolny fragment drzeworytu ukazuje różne etapy Drogi Krzyżowej: spotkanie z Matką, upadek pod krzyżem, postacie Szymona z Cyreny pomagającego Chrystusowi i św. Weroniki.
fotografia: Duda, Tadeusz , 2011
obiekty związane:
5000000030 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Jagiellońskiej
5000000612 odbitka graficzna Chrystus upadający pod krzyżem - fragment
5000000613 odbitka graficzna Chrystus upadający pod krzyżem - fragment
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.09.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©