BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000935
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 15,8 x 13,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1830 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający postać świętego Antoniego Padewskiego z Radecznicy. Święty ukazany został w centrum kompozycji, pod zdobioną arkadą wspartą na dwóch, wypełnionych kreseczkami kolumnach. Święty przedstawiony został we franciszkańskim habicie wypełnionym ornamentyką roślinną. Jego twarz ukazano z lekkim uśmiechem, głowa otoczona jest aureolą z której rozchodzą się promienie. W prawej ręce święty ma lilię, w lewej, podtrzymującej również Dzieciątko Jezus trzyma księgę. Jezus odziany jest w długą sukienkę z pod której wystają bose stopy. Prawą rękę trzyma w geście błogosławieństwa, w lewej ma jabłko królewskie. Jego głowa również otoczona aureolą i promieniami. Po obu stronach świętego, z trawy na której on stoi wyrastają dwa ulistnione kwiaty. Wzdłuż dolnej krawędzi drzeworytu, pod wizerunkiem świętego inskrypcja, data w lustrzanym odbiciu i monogram twórcy.
motyw ikonograficzny: arkada , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , księga , kwiat , kwiat (lilia) , święty Antoni Padewski
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 1830 S. ANTONIEGO. RADE MK , (wzdłuż dolnej krawędzi, pod postacią świętego. Data w lustrzanym odbiciu)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/46 MNW
uwagi: Święty Antoni Padewski jest patronem zakonu franciszkanów i antonianek. Jest również patronem Lizbony (w której się urodził) oraz górników, małżeństw, narzeczonych, położnic i ubogich. Od 1946 r. jest jednym z doktorów kościoła katolickiego. Jego grób w Padwie jest miejscem do którego pielgrzymują wierni z całego świata. Wizerunek świętego Antoniego Padewskiego z Radecznicy związany jest z sanktuarium bernardyńskim powstałym na Łysej Górze, wznoszącej się ponad wsią Radecznica. Zgodnie z legendą to na tej górze, w 1664 roku ubogiemu mieszkańcowi - Szymonowi - ukazał się Antoni Padewski prosząc, by w tym miejscy wzniesiono świątynię. Święty zapewnił, że gromadzący się w tym miejscu lud otrzyma wiele łask od Boga. Początkowo nie uwierzono w zapewnienia Szymona o objawieniach, ale z czasem w miejscach przez niego wskazanych zaczęli gromadzić się na modlitwie okoliczni mieszkańcy doznając licznych łask, zapowiedzianych przez Świętego Antoniego. Sława tego miejsca wzrastała, otrzymane łaski zapisywano, i ostatecznie, decyzją hierarchów kościelnych pod koniec XVII w. potwierdzono autentyczność objawień. Obecnie Sanktuarium w Radecznicy jest miejscem kultu i celem wielu pielgrzymów. O sanktuarium mówi się również często, że jest to "Częstochowa Lubelszczyzny".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
5000000046 klocek drzeworytniczy jednostronny Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2013.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©