BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000183
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 21 x 15,8 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: 1970/1971
opis: Na pierwszym planie przedstawiony Chrystus wiszący na krzyżu. Przepasany jest perizonium, twarz ukazaną schematycznie okala broda, głowę zwróconą w prawą stronę wieńczy korona cierniowa. Na krzyżu, nad głową Chrystusa inskrypcja w lustrzanym odbiciu. Obok krzyża, w prawej części kompozycji na wysokim postumencie znajduje się kogut. Nad nim, w białym geometrycznym polu koło. Po lewej stronie kompozycji, wsparte o krzyż ukazane są wysoka drabina i włócznia. Otoczone są bujnym kwiatem i gałązką, na której siedzi mały ptaszek. Nad krzyżem, w górnych rogach dwie gwiazdki. W dolnej części drzeworytu figury geometryczne i między nimi symbole Męki Pańskiej: obcęgi i młotek. Całość drzeworytu otoczona prostą białą ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , gwiazda , insygnia Męki Pańskiej , insygnia Męki Pańskiej (drabina) , insygnia Męki Pańskiej (młotek) , insygnia Męki Pańskiej (obcęgi) , insygnia Męki Pańskiej (włócznia) , kwiat , ptak , zwierzę (kogut)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (na krzyżu, nad głową Chrystusa)
numer inwentarza: 46414 a MEK
uwagi: Odbitka została wykonana w latach 1970 - 1971 przez artystę grafika Józefa Lisowskiego z klocka wykonanego przez Andrzeja Wawrę, a przechowywanego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000306 klocek drzeworytniczy jednostronny Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©