BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000380

Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki

warianty tytułu: Chrystus Kobylański, Prawdziwe wyobrażenie Pana Jezusa w Kobylance

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
tech. zdobnicza: kolorowanie przy użyciu patronu
wymiary: 34,5 x 28,5 cm
miejsce pochodzenia: Zarzyce Wielkie miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: przed 1825? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801?-1900?
opis: Wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego otoczonego wotami. Chrystus zwrócony w lewo, z lekko pochyloną głową w koronie cierniowej, otoczoną aureolą o podwójnym obrębie. Na ciele Chrystusa osłoniętym perizonium z ząbkowanym brzegiem, krople krwi wypływające z ran, cieknące po rękach, piersiach i nogach. Plastyczność postaci nadają liczne kreski, drobne i dłuższe cięcia. Faliste linie oddają strukturę drewna, z którego skonstruowano krzyż. Na pionowej belce widnieje ukośnie umocowany zwój z napisem. Krzyż wznosi się na szerokiej podstawie o bocznych krawędziach ozdobionych detalami w kształcie litery "C". Podstawa ta jest polem, na którym widnieje czarna inskrypcja. W tle rozmieszczono wota ukazujące ludzi, zwierzęta, sceny związane z cudami doznanymi w sanktuarium w Kobylance. Wzdłuż górnego brzegu widnieją dwa wota w kształcie serc opatrzonych monogramami, kończyn (ręka i noga), popiersi męskiego i kobiecego. Po bokach Chrystusa ukazano, zawieszone na wstążkach z kokardami, czworoboczne wota z wyobrażeniem twarzy bez ust, poniżej podwieszono wota w kształcie kobiecych głów, a niżej figurki niemowląt w powijakach. U stóp krzyża ukazano wotum w kształcie konia i skrzyżowane kule chromego. Wzdłuż boków kompozycji znajdują się czworo- i ośmioboczne wota z postaciami cudownie uratowanych lub proszących o interwencję. Po lewej: postać kobiety trzymającej dłoń na piersi, postać unoszącą się z łoża, niewiastę z dzieckiem. Po prawej: kobietę z dzieckiem, klęczącą dziewczynę (?), matkę z niemowlęciem w kołysce. U dołu ukazano owal z wyobrażeniem pary małżeńskiej (?), zaś po drugiej stronie - wyodrębnioną postać kobiety klęczącej za wołem (krową). Odbitkę kolorowano farbami wodnymi w dwóch kolorach: czarnym i niebieskim. Czarne jest tło, zaś kolorem niebieskim wydobyto detale na wotach, a także dolną część odbitki po bokach napisu.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus Kobylański , Chrystus na krzyżu , korona cierniowa , perizonium , wotum (dziecko) , wotum (głowa) , wotum (kobieta) , wotum (koń) , wotum (mężczyzna) , wotum (noga) , wotum (ręka) , wotum (serce) , wotum (wół)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (titulus na pionowej belce krzyża) PRAVDVIWEWYRAZENIEPANA IESVSAWKOBYLONCE , (u dołu) MARYA , (po lewej, na wotum w kształcie serca) IHS , (po prawej, na wotum w kształcie serca)
numer inwentarza: 7792 MEK
uwagi: Drzeworyt został podarowany do zbioru w 1928 roku przez Koło Krajoznawcze VII Gimnazjum w Krakowie, pochodzi podobnie jak dwa inne: nr inw. 7791 MEK i 7825 MEK z kapliczki przydrożnej w Zarzycach Wielkich.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.10.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©