BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000588

Święty Franciszek

warianty tytułu: Święty Franciszek z Asyżu, Stygmatyzacja świętego Franciszka

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33,8 x 27,3 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Wizerunek ukazuje klęczącego świętego, zwróconego lewym profilem do widza, ubranego w brązowy habit przepasany sznurem z węzłami, na jego nogach sandały. Karnacja bladoróżowa, włosy czarne. Głowę otacza żółty okrągły nimb z brązowym obwodem. Franciszek spogląda w niebo, które zasłaniają kłębiaste obłoki gęsto kreskowane i kolorowane na niebiesko. Zwraca uwagę rozświetlony obłok, na którym unosi się krucyfiks i z którego biegną żółte promienie od ran Chrystusa, znacząc stygmaty na ciele świętego. Drugi plan kompozycji został oddany płasko, z kilkoma detalami: na tle białego nieba widnieje żółta i niebieska gwiazda, z lewej strony wznosi się brązowe wzgórze Alwerni, poniżej kościół, natomiast z drugiej strony stoi kaplica przed którą modli się pielgrzym. Ponadto po prawej stronie świętego widać czaszkę, otwartą księgę i przewrócony kielich. Kompozycja ujęta w czarną ramkę, w dole na jasnym polu umieszczono napis.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , czaszka , góra , kielich , kościół , księga , stygmat , święty Franciszek
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S. FRANCISCVS. , (u dołu kompozycji)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/24 MNW
uwagi: Odbitka graficzna wykonana z klocka datowanego wg Kieszkowskiego na drugą połowę XVIII wieku. Przedstawia wyobrażenie mistycznego przeżycia, którego doświadczył św. Franciszek. Przebywając w sanktuarium na górze Alwerni (La Verna, Włochy) we wrześniu 1224 roku, ujrzał Chrystusa pod postacią ukrzyżowanego serafina i otrzymał stygmaty. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©