BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000693
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35,4 x 29,2 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, ukazuje wielopostaciową kompozycję otoczoną bordiurą ornamentowaną wzorem geometrycznym, w górze umieszczono pole z fragmentarycznie czytelnym napisem wykonanym szwabachą. Na pierwszym planie scena Ukrzyżowania na Golgocie ujęta w arkadę. Centralnie ukazany Chrystus na krzyżu, który ma biodra osłonięte perizonium z węzłem na lewym boku, jego głowę otacza aureola promienista. Krzyż zwieńcza titulus, u dołu widnieje czaszka Adama leżąca na skrzyżowanych piszczelach. Z lewej strony stoi Matka Boska, z prawej św. Jan Ewangelista, obie postacie ujęte konwencjonalnie (w długich fałdowanych szatach, z rękami złożonymi na piersi, głowami otoczonymi aureolami). Na drugim planie widać starotestamentową scenę z Księgi Liczb (21:9), tj. Mojżesza pośród ludzi, spoglądających na miedzianego węża zawieszonego na drzewcu, w oddali namioty i góry. Kompozycja wykonana cienką, precyzyjną kresą, światłocień oddany gęstym szrafowaniem.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , krzyż , Mojżesz , Najświętsza Maria Panna , święty Jan Ewangelista , titulus , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Christusam Cr[...] , (górna krawędź) INRI , (titulus)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/3 MNW
uwagi: Przykład drzeworytu nieludowego w Tece Łazarskiego, prawdopodobnie ilustracja książkowa. J.Kieszkowski datuje drzeworyt na pierwszą połowę XVIII wieku, jako pierwowzór wskazuje grafikę Albrechta Durera. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.04.05,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©