BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000938
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 35 x 27,5 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka ukazuje św. Jana Nepomucena z krucyfiksem z postacią Chrystusa trzymanym oburącz i palmą męczeństwa w prawej dłoni. Święty stoi na niewysokim barokowym postumencie w ornament pasowy, z wolutami po bokach. Po obu stronach świętego rozmieszczono po dwa duże kwiaty: tulipanowate wyrastające z postumentu i czteropłatkowe - z podłoża. W górnej części wzlatujące anioły w rozwianych płaszczach trzymają liście palmowe, a przy głowie świętego okrągłe, niewielkie wieńce. W rogach, u góry obrazu kłębią się obłoki. Święty ma na sobie sutannę, pasiastą komżę i pelerynkę z gronostajowego futra. Na głowie otoczonej aureolą o promienistym obwodzie ma biret. Wizerunek został ujęty w obramowanie z czarnej linii. Czarna pozioma kreska wydziela u dołu poziome pole z inskrypcją. Odbitka została pokolorowana farbą wodną. Zastosowano następujące kolory: niebieski w dwóch odcieniach - kołnierze i podszewka pelerynki, pasy na komży, szaty aniołów, wianki, łodygi i liście kwiatów, podłoże z kępami murawy, detale postumentu; kolor zgaszonego oranżu - pasy na komży, obuwie, część promieni, płatki kwiatów, część obłoków, zygzaki na postumencie, detale podłoża; kolor brązowo-fioletowy - część promieni, obłoków, płatki kwiatów, woluty przy postumencie, detale podłoża; czarny - sutanna, biret; czarny z brązowym odcieniem - włosy i zarost, ogonki gronostajowe na pelerynce, pas u stóp świętego.
motyw ikonograficzny: anioł , krucyfiks , kwiat , palma męczeństwa , święty Jan Nepomucen , wieniec
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: .S.IANA.NePOMVCeNa. , (u dołu)
numer inwentarza: MCz.IV.162:60
uwagi: Św. Jan Nepomucen żył w drugiej połowie XIV wieku, pochodził z Czech z miejscowości Nepomuk (stąd jego przydomek). Legenda głosi, że popadł w konflikt z królem czeskim Wacławem, który rozkazał utopić go w Wełtawie. Tradycyjnie jest uważany za świętego, który chroni mosty i strzeże w czasie powodzi. Należy do najpopularniejszych świętych w Kościele katolickim, był często przedstawiany w sztuce ludowej, szczególnie w rzeźbie, jego figury umieszczano w przydrożnych kapliczkach w pobliżu rzek i mostów. Klocek drzeworytniczy, z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Nieznanego autora klocka określa mianem: "Mistrz N.M.P. z Mariazell".
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©