BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000954
materiał (podłoża): papier
wymiary: 37,1 x 29,3 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: ok. 1830 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający świętego Jerzego zabijającego smoka. Święty, ubrany w tunikę, płaszcz, wysokie buty i hełm z pióropuszem siedzi na koniu widzianym z profilu i zwróconym w prawą stronę kompozycji. Koń w czarne cętki, ze splecioną grzywą i długim ogonem przednimi kończynami przytrzymuje postać smoka ze skrzydłami i ciałem wypełnionym drobnymi kreseczkami. W otwarty pysk potwora święty wbija długą, trzymaną oburącz włócznię. Postacie ukazane zostały na porośniętej bujną roślinnością łące, wykonanej techniką białorytu. W tle widoczne drzewa, a po prawej stronie kompozycji, na wzgórzu przedstawiono dom, na dachu którego klęczy kobieta z koroną na głowie. Lewy górny róg kompozycji wypełniają obłoki, w prawym widoczne Oko Opatrzności z prostymi i falującymi promieniami. Wolną przestrzeń nad świętym wypełniono siedmioma małymi rozetkami. Wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu widoczny w dwóch wierszach napis. Całość kompozycji otoczona prostą czarną ramką.
motyw ikonograficzny: budynek , drzewo , gałąź , kobieta , kwiat , liść , obłok , Oko Opatrzności , smok , święty Jerzy , włócznia , zwierzę (koń)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZSWIENTEGO IEZEGO , (w górnej części drzeworytu, wzdłuż górnej krawędzi kompozycji)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/54 MNW
uwagi: Święty Jerzy jest jednym z czternastu wspomożycieli świętych. Żył w czasach cesarza Dioklecjana. Liczne przekazy mówią, że w okresie prześladowań chrześcijan Święty porzucił stan rycerski i wspierał wątpiących i prześladowanych. Za swoją postawę i wyznawaną wiarę został przez cesarza uwięziony i torturowany. Ostatecznie za odmowę złożenia ofiary bóstwom pogańskim zginął śmiercią męczeńską. Święty Jerzy jest patronem rycerzy, zbrojmistrzów, żołnierzy, harcerzy i rolników, a także patronuje wielu krajom: Anglii, Holandii, Niemcom, Szwecji, Litwie i miastom: Ferrarze czy Neapolowi. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej jako święty zabijający smoka. Wizerunek ten wiąże się z legendą wedle której, w mieście Silena mieszkańców dręczył smok. Kiedy pożarł on całe bydło ludność postanowiła losowo wybrać spośród siebie ofiarę. Wybór padł na księżniczkę, którą Święty Jerzy uratował w ostatniej chwili. W pokonaniu smoka pomogła Mu chorągiew z krzyżem otrzymana od anioła. Jak mówi legenda pokonanie smoka spowodowało przejście na chrześcijaństwo wszystkich mieszkańców Sileny. W kulturze ludowej wierzono, że wigilia Świętego Jerzego jest dniem szczególnego działania czarownic. W Karpatach Wschodnich dzień Świętego, 24 kwietnia, jest dniem rozpoczęcia sezonu wypasowego. Na Śląsku dzień Świętego Jerzego związany jest z hodowlą koni – znany jest tam ciekawy zwyczaj składania przez właścicieli zwierząt ofiary przed figurką Świętego.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2013.11.15,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©