BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001081
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt
tech. zdobnicza: kolorowanie i malowanie
wymiary: 46 x 36 cm
miejsce powstania: Czersk miejsce pozyskania: Czersk
datowanie klocka drzeworytniczego: 2008 datowanie odbitki graficznej z obrazem na szkle: 2011
opis: Obraz na szkle z podklejonym drzeworytem. Drzeworyt odciśnięty brązową farbą, wycięty wzdłuż konturu postaci, usytuowany jest centralnie. Przedstawia wizerunek św. Barbary, otoczony czarną obwódką. Święta ukazana w całej postaci, na postumencie z napisem. Odziana w długą, jasnopomarańczową suknię z zaznaczonymi fałdami na spódnicy oraz w długi, błękitny, spięty pod szyją płaszcz z brązową lamówką zdobioną kropkami. Z głowy otoczonej nimbem, zwieńczonej krzyżykiem i koroną spływa brązowy welon. W prawej dłoni palma, w lewej kielich z hostią. Po prawej miniatura wieży z blankami. Święta ukazana jest na szarym tle, otoczona stylizowanym ornamentem roślinnym, malowanym pod szkłem: symetrycznie ukazane liście, tulipany i wielopłatkowe kwiaty. W tle kompozycji rozrzucone drobne, niebieskie kwiatki. Przy dolnej krawędzi, z lewej sygnatura autorska, z prawej data powstania obrazu: 2011 r. Rewers - napis odautorski : „Św. Barbara – 2011” Z podklejonym drzeworytem. Św. Barbara – patronka rybaków. Rybacy oraz ich rodziny modlą się o pomoc w razie niebezpieczeństwa na morzu oraz proszą o dobre połowy. Istnieje powiedzenie „Barbaro swiäto o rebokach pamięto” Na obrazie iejt podklejony drzeworyt, który osobiście wykonałem”. Drzeworyt oprawiony jest w ramę drewnianą o płaskim profilu, brązową.
motyw ikonograficzny: gałązka palmy , kielich eucharystyczny , ornament roślinny , święta Barbara , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ŚW. BARBARA , (w dolnej części kompozycji) 2011 , (w prawym, dolnym rogu) WŁ. OSTOJA-LNISKI , (w lewym, dolnym rogu)
numer inwentarza: 5837/Muzeum Zachodniokaszubskie
uwagi: Autor obrazu na szkle i odbitki - Włodzimierz Ostoja-Lniski wykonuje drzeworyty, które najczęściej wkomponowuje w obrazy na szkle. Nawiązuje tym samym do tradycji kaszubskiego malarstwa na szkle. Obrazy wykonywane na Kaszubach tą techniką często uzupełniane były fragmentami drzeworytów, później także drukami wykonanymi innymi technikami, oraz bogato zdobione rozbudowanym ornamentem kwiatowym. Zdaniem Tadeusza Seweryna kaszubscy malarze obrazów na szkle byli często także odbijaczami drzeworytów. Obraz na szkle przedstawia wizerunek świętej Barbary, czczonej zarówno w kościele katolickim i prawosławnym. Należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli. Jest opiekunką w każdej potrzebie, patronką dobrej śmierci i trudnych zawodów (górników, hutników, rybaków) a także więźniów. Zwracano się do niej także w czasie burz, pożarów, epidemii dżumy. Przedstawiana najczęściej z atrybutami: kielichem z hostią, którą miał jej przynieść anioł przed śmiercią, mieczem, którym została ścięta, czy z wieżą, w której była więziona.
obiekty związane:
5000001080 odbitka graficzna Święta Barbara
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.07.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©