BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001093
<
104864_V_p_22_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_22_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33,1 x 25,7 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751?-1800? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka wykonana z nie ukończonego klocka, na którym wycięto jedynie dolną partię drzeworytu, przedstawiającego kobietę pochylającą się nad leżącą(?) postacią. Kobieta zwrócona na prawo, ukazana w 3/4 postaci. Odziana w przepasaną szatę suto marszczoną. Na głowie korona. W prawej dłoni trzyma bliżej nie określony przedmiot, prawdopodobnie nie ukończony (nóż?). Z prawej fragment postaci (lewa ręka?) na pofałdowanej tkaninie. Drzeworyt pokryty wyrazistymi, ukośnymi szrafowaniami, oddającymi sfałdowania szat. Na rewersie pieczęć 22.
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 104864 V (p. 22)
uwagi: Drzeworyt pochodzi z teki, ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Księgarnię M. Arcta w 1924 roku. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.08.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©