BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001149
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: około 57 x 92 cm
datowanie odbitki graficznej: 1701-1750
opis: Kompozycja złożona z 10 drzeworytów naklejonych na drewnianą deskę, których brzegi zachodzą na siebie (arkusze klejone są od lewej ku prawej stronie). W górnym rzędzie, od lewej fragment kołtryny, dalej drzeworyty z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem na postumencie, św. Barbary i św. Katarzyny w stylizowanych kielichach kwiatowych (róży i tulipanie), św. Michała depczącego diabła i fragment arkusza z ornamentem roślinnym. U dołu pas drzeworytów z ornamentem roślinnym. Zespół drzeworytów jest kolorowany (barwy czerwone, żółte, brązowe, granatowe). Całość nakryta jest srebrnymi blachami z otworami na przedstawienia figuralne, które dodatkowo ozdobione są srebrnymi sukienkami. Kompozycja oprawiona jest w przeszkloną ramę.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , kołtryna , Matka Boska Turska , smok , święta Barbara , święta Katarzyna , święty Michał Archanioł
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Uralltes Gnadenreiches Bild der Gebenedeyten Mutter Got tes Maria Celli , (w dolnej części wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem) S. MICHAEL , (w dolnej części wizerunku Św. Michała)
numer inwentarza: bez nr inw., ołtarz
uwagi: Kompozycja drzeworytów oprawiona w srebrne blachy i sukienki umieszczona jest w ołtarzu głównym Sanktuarium Matki Boskiej Turskiej w Tursku koło Pleszewa. To tutaj czcią otaczany jest wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, będący jednym z drzeworytów tego zespołu. Według tradycji karczmarz Jan Biadała z pobliskich Lenartowic kupił pewnego razu od wędrownego kramarza obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej z Maria Zell (Austria), św. Michała Archanioła oraz świętych: Katarzyny i Barbary. Gdy obrazek zawilgł, postanowił wysuszyć go na słońcu. W wigilię Zielonych Świątek 1764 roku na dźwięk dzwonu wzywającego na nieszpory obrazek miał w cudowny sposób unieść się i mimo bezwietrznej pogody poszybował do pobliskiego Turska. Wydarzenie to uznano za cudowne. Wkrótce Tursko stało się ważnym miejscem pątniczym, odwiedzanym przez licznych pielgrzymów, tym bardziej, że cudowne wydarzenie powiązano z trwającymi wówczas debatami nad wyborem króla Polskiego. Duży wpływ na rozpropagowanie kultu Matki Boskiej Turskiej miały miedzioryty i drzeworyty tłoczone dla wiernych z Jej wizerunkiem, wyrabiane w wielu ośrodkach. W samym Tursku przygotowywanie drzeworytów dla pątników zajmował się rezydent-wikariusz ks. Stanisław Kostka Klijewski. Obraz w Tursku ukoronował w 1968 roku kardynał Stefan Wyszyński. Zespół drzeworytów z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Tursku poddany został konserwacji w 1968 roku, w czasie przygotowań do koronacji cudownego wizerunku Matki Boskiej Turskiej. Prace te prowadziła Maria Froehlich z Torunia, która wykonała wtedy także 25 kolorowych i 20 czarno-białych kopii linorytowych ukazujących w miarę wiernie (z wyjątkiem napisu w j. polskim) Matkę Boską z Dzieciątkiem, nie uwzględniających jednak pozostałych przedstawień znajdujących się w ołtarzu głównym.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.10.14,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©