BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001570
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,7 x 19,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Chrystus na krzyżu umieszczonym na dwustopniowym postumencie z czaszką Adama i skrzyżowanymi piszczelami pośrodku. U stóp krzyża, po lewej, klęcząca św. Maria Magdalena z rozpuszczonymi długimi włosami. Po prawej święty Jan Ewangelista składający ręce do modlitwy, a po lewej Matka Boska Bolesna z sercem przebitym mieczem. Ich głowy otaczają promieniste aureole. Wokół krzyża czarna girlanda w kształcie serca z białym ornamentem ulistnionej falistej gałązki. Pod ramionami Chrystusa wota w kształcie serc z monogramami. W tle, po prawej stronie krzyża, budowla sakralna z dwoma wieżami. Kompozycja w obramowaniu z cienkiej czarnej linii. Na rewersie pieczątka "59".
motyw ikonograficzny: Chrystus , czaszka Adama , Matka Boska Bolesna , miecz , serce , święta Maria Magdalena , święty Jan Ewangelista
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (na krzyżu, nad głową Chrystusa) MARYA , (na wotum po prawej stronie) IHS , (na wotum po lewej stronie)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (59)
uwagi: Odbitka wykonana z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostrzyckiego i jego rodziny z Płazowa. Klocek znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W Tece Łazarskiego, zachowanej w Bibliotece Głównej ASP w Warszawie znajduja sie dwie odbitki odciśnięte z tego samego klocka i oznaczone na rewersie pieczęcią 59.
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
5000000235 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Dzieciątkiem, Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2021.01.15,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©