BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000908
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 30,8 x 20,5 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1836 datowanie odbitki drzeworytniczej: przed 1947.12.20
opis: Drzeworyt przedstawia zwróconego w prawo świętego Onufrego w pozycji klęczącej, z rękoma wzniesionymi ku górze. Święty ma długie, sięgające do pasa włosy i brodę, a na biodrach przepaskę z drobnych listków. W górnej części kompozycji widoczne są dwa anioły, z których jeden trzymając w prawej ręce berło, lewą nakłada świętemu koronę na głowę, drugi podaje mu hostię z kielicha. W tle ukazano: łagodne wzniesienia, cztery stylizowane drzewa, roślinność porastającą ziemię i po prawej czarny krzyż. U dołu umieszczono napis kursywą.
motyw ikonograficzny: anioł , berło , broda (zarost) , drzewo , hostia , kielich mszalny , korona , krzyż , obłok , pustelnik , święty Onufry , włosy
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 183 PRAWDIWY WYZURONEK SWONOFRY , (u dołu drzeworytu)
numer inwentarza: MCz.IV.59:47
uwagi: Kult świętego Onufrego występuje w kościele wschodnim i zachodnim, w Polsce znany jest od średniowiecza. Święty Onufry, pustelnik z Egiptu, patron podróżników, włókniarzy, dorożkarzy jest przedstawiany z długimi włosami i brodą, które miały stanowić jedyne jego okrycie. Innymi atrybutami są grota przy źródle, a także dwa lwy kopiące dla niego grób. Kapliczki z jego figurą stawiano w odludnych miejscach, między innymi przy leśnych drogach, w górach. Odbitka wykonana z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Zakupiona do zbiorów Muzeum w Częstochowie 20.12.1947 od Tadeusza Seweryna w latach 1937-1965 dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000196 klocek drzeworytniczy dwustronny Święty Mikołaj, Święty Onufry
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©