BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000255
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 37,4 x 28,4 cm
miejsce pochodzenia: Polska południowo-wschodnia
datowanie odbitki graficznej: 1801?-1900?
opis: Centralnie ukazana na tle arkady Matka Boska z Dzieciątkiem, przedstawiona w sukni i welonie, udrapowanych na kształt stożka. Welon spływający z głowy ozdobiony cynobrowym ornamentem kwiatowym. Suknia bladoniebieska, ozdobiona z przodu wstawką z ornamentem roślinnym. W prawej doni Maria trzyma berło, lewą obejmuje Dzieciątko Jezus, ukazane w cynobrowej sukience. Jezus prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej dłoni trzyma świat. Głowy obu postaci zwieńczone koronami, otoczone promienistymi nimbami, podkreślonymi cynobrową farbą. Nad głową Matki Boskiej Duch Święty pod postacią gołębicy. Po obu stronach kompozycji, z arkady zwisają dwie płonące lampy. Poniżej zapalone świece w lichtarzach oraz dwa anioły, zwrócone w stronę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, trzymające w dłoniach świece. Przy górnej krawędzi drzeworytu oraz w dolnej części, pod stopami Matki Boskiej napisy. Na rewersie obiektu pieczęć towarzystwa "Łemkiwszczyna"
motyw ikonograficzny: anioł , arkada , berło , Dzieciątko Jezus , gest błogosławieństwa , Gołębica Ducha Świętego , jabłko królewskie , lampa , Matka Boska , świeca
stan zachowania: zły
napisy i znaki: OBRAZ PNNIMARIECEL SKIKAZIMANKSD , (w górnej części kompozycji) AVE.MATER.PIETATIS.ETITOTiVSTRINITATIS.NORiIERTRICIiNiVM AVE.TANTE.DIGNITATiSVTSISCDNSORSDEIPARTI , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: S/1590
uwagi: Drzeworyt pozyskany do zbiorów przed 1939 r.Dawny nr inw.:946. Pieczęć na rewersie wskazuje, że należał do zbiorów Towarzystwa "Łemkiwszczyna". W karcie katalogu naukowego zamieszczona jest informacja, że drzeworyt oprawiony był w drewniane, nie malowane ramki. Schemat kompozycyjny przedstawienia podobny jest do spotykanych na drzeworytach między innymi z wizerunkiem Matki Boskiej Loretańskiej (por. np. Matka Boska Loretańska z Teki Łazarskiego).
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.03.15,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©