BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000024
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 17 x 13 x 1,3 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1815
opis: Klocek drzeworytniczy przedstawia na awersie Matkę Boską Bolesną, która pochyla się nad stołem, na którym znajdują się narzędzia Męki Pańskiej. Maria ma na sobie maforion, suknię, dokoła szyi rzędy korali z krzyżykiem, na głowie koronę zamkniętą. Okrągła aureola jest wypełniona szpiczastymi promieniami. W tle po lewej stronie widnieje fragment architektury (kolumna?), po prawej w górnym narożniku ukazano wotum z wizerunkiem ludzkiej twarzy. Maria lewą ręką dotyka piersi przeszytej mieczem, a prawą kładzie na stole, na którym leżą: korona cierniowa, młotek, gwoździe, obcęgi, rózgi i drabina. Kompozycja została ujęta w prostokątną ramkę zdobioną zygzakiem. Rewers ukazuje stojącego św. Benedykta w habicie o szerokich rękawach, z pektorałem na łańcuchu, podwójnym krzyżem w prawej wzniesionej ręce i księgą w lewej. U stóp świętego widnieje po lewej infuła, a po prawej ptak - kruk, będące jego atrybutami. Tło wypełniają poziome linie i drobne punkty. Trzy krawędzie kompozycji otacza ramka ze wzorem z drobnych rombów. U dołu na poziomym pasie widnieje nieczytelna inskrypcja.
motyw ikonograficzny: infuła , insygnia Męki Pańskiej , korona , krzyż świętego Benedykta , Matka Boska , Matka Boska Bolesna , Matka Boska Młodzawska , miecz , pektorał , strój zakonny , święty Benedykt , wotum , zwierzę (kruk)
stan zachowania: uszkodzony
napisy i znaki: ...A , (na rewersie, u dołu)
numer inwentarza: MDS-463; w Katalogu Estreichera z lat 1936-1939 nr inw. 1620
uwagi: Wizerunek Marki Boskiej Bolesnej Młodzawskiej (zwany też wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej z Młodzawy) znajduje się w miejscowości Młodzawy Małe, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. Uchodzi za cudowny od ok. 1673 roku. <br > Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Chrystusa. W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i krzyżem z literami na odwrocie. Ten medal rozpowszechnił się z Niemiec po całej katolickiej Europie. Krzyż św. Benedykta, a zwłaszcza medalik św. Benedykta chronił przed złymi duchami. Święty w tradycji zachodniej uważany jest za patrona wielu zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców. Jest też patronem Europy.
fotografia: Archiwum Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu , 2012
obiekty związane:
5000000126 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Benedykt
5000000185 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska Bolesna Młodzawska
5000000022 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska Bolesna Młodzawska
5000000536 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska Bolesna Młodzawska
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.10.25,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©