BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000175
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 21 x 16 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: 1970/1971
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający wizerunek Świętej Katarzyny. Święta ukazana jest na pierwszym planie, po lewej stronie kompozycji. Odziana jest u długą do ziemi szatę, ręce trzyma na piersi. Poniżej rąk, na tle szaty, u otoczeniu kwiatów znajduje się koło. Głowa zwieńczona koroną, od której rozchodzą się promienie otoczona jest aureolą. Twarz Świętej przedstawiona schematycznie. Wokół Świętej gwiazdki. Po prawej stronie drzeworytu, ujęte w mniejszą ramkę znajduje się wysokie drzewo, na którym widać ptaszka i jego budkę. Poniżej drzewa mały domek z dymiącym kominem. Wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu inskrypcja.
motyw ikonograficzny: dom , drzewo , gwiazda , koło , korona , kwiat , ptak , święta Katarzyna Aleksandryjska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SW KATARZYNA , (wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu)
numer inwentarza: 46407/a MEK
uwagi: Odbitka została wykonana w latach 1970 - 1971 przez artystę grafika Józefa Lisowskiego z klocka wykonanego przez Andrzeja Wawrę, a przechowywanego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000317 klocek drzeworytniczy jednostronny Święta Katarzyna
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.10.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©