BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000213
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 9 x 13 cm
miejsce powstania: Sąspów
datowanie odbitki graficznej: 1900-1946
opis: Drzeworyt przedstawia na czarnym tle kościół (Wawel?). Widoczne trzy wieże dominują nad przylegającymi do nich niskimi, schematycznie zaznaczonymi budynkami. Przestrzeń pomiędzy wieżami jest wypełniona motywami roślinnymi w postaci stylizowanych kwiatów i wąskich liści. Na odwrocie drzeworytu odręczny napis ołówkiem.
motyw ikonograficzny: budynek , kościół , kwiat , liść , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Wanda Goraj koło Sąspowa k/Ojcowa , (w centralnej części rewersu)
numer inwentarza: 11500/c MEK
uwagi: W Księdze Inwentarzowej i w karcie katalogu naukowego Muzeum Etnograficznego w Krakowie podano prawdopodobnie błędną informację, że wykonawcą odbitki graficznej jest Kurek z Sąspowa. Na odwrocie drzeworytu widnieje podpis, iż autorką odbitki jest Wanda Goraj z Sąspowa. Ona też jest autorką klocka drzeworytniczego (nr inw. 11567 MEK) i wykonanych z nich odbitek (nr inw. 30761/a i 30761/b MEK) również przedstawiających Kościół (Wawel) lecz różniących się ornamentem kwiatowym.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000212 odbitka graficzna Kościół
opracowanie dokumentu: Grochal, Anna, 2011.11.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©