BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000215
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 30,5 x 20,5 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1836 datowanie odbitki graficznej: 1901-1950
opis: Drzeworyt odbity z XIX - wiecznego dwustronnego klocka drzeworytniczego. Przedstawia świętego Onufrego w pozycji klęczącej, z rękoma wzniesionymi ku górze, a długimi sięgającymi pasa włosami i brodą oraz perizonium złożonym z drobnych listków. W górnej części kompozycji widoczne dwa anioły, z których jeden trzymając w prawej ręce berło, lewą nakłada świętemu koronę na głowę, drugi podaje mu z kielicha hostię. Tło stanowią czarny krzyż oraz stylizowane drzewa i krzaki. U dołu napis kursywą.
motyw ikonograficzny: anioł , berło , broda (zarost) , drzewo , hostia , kielich mszalny , korona , krzew , krzyż , święty Onufry , włosy
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 183 PRAWDIWY WYZURONEK SWONOFRY , (u dołu drzeworytu)
numer inwentarza: 46283 MEK
uwagi: Kult świętego Onufrego występuje w kościele wschodnim i zachodnim, w Polsce znany jest od średniowiecza. Święty Onufry, pustelnik z Egiptu, patron podróżników, włókniarzy, dorożkarzy jest przedstawiany z długimi włosami i brodą, które miały stanowić jedyne jego okrycie. Innymi atrybutami są grota przy źródle, a także dwa lwy kopiące dla niego grób. Kapliczki z jego figurą stawiano w odludnych miejscach: przy leśnych drogach, w górach. Drzeworyt znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie od 1969 roku: zakupiony został w Antykwariacie przy ul. Sławkowskiej 10 w Krakowie.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000196 klocek drzeworytniczy dwustronny Święty Mikołaj, Święty Onufry
opracowanie dokumentu: Grochal, Anna, 2011.11.18,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©