BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000335

Strącenie do piekła

warianty tytułu: Archanioł Michał strącający antychrysta do piekieł

klocek drzeworytniczy jednostronny

materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 21 x 16 x 1,9 cm
miejsce powstania: Gorzeń Dolny miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928
opis: Klocek drzeworytniczy jednostronny przedstawiający scenę strącenia szatana do piekła. Na pierwszym planie widoczna postać świętego Michała Archanioła, zwrócona w lewą stroną. W rękach Archanioł trzyma laskę, którą uderza leżącego na ziemi diabła. Szatan przedstawiony z cechami zwierzęcia: ogonem, kopytem, błoniastymi skrzydłami i przednimi kończynami wyciągniętymi do góry. Cechy ludzkie na jedynie jego twarz. Wzdłuż dolnej krawędzi kompozycji widoczny wąż z otwartym pyskiem. W górnej części ukazano twarz w promienistej aureoli oraz wyciągniętą jakby z nieba rękę. Wzdłuż lewej krawędzi deski inskrypcja. Za plecami św. Michała ulistniona gałązka. W każdym rogu gwiazdka w trójkącie. Całość kompozycji ujęta w prostokątną ramkę, modelunek schematyczny, poszczególne elementy wykonane w technice białorytu.
motyw ikonograficzny: diabeł , gwiazda , laska , Ręka Opatrzności , słońce , święty Michał Archanioł , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: STrObCYne IO PIeKła , (wzdłuż bocznej lewej krawędzi)
numer inwentarza: MGB/E/4791
uwagi: To jeden z 13 klocków, które znajdowały się w kolekcji Emila Zegadłowicza. Pisarz twierdził, że Jędrzej Wawro już w młodości zajmował się wykonywaniem drzeworytów, które sprzedawał na targach. Zdaniem T. Seweryna Wawro pierwszy raz z drzeworytami miał do czynienia w 1925 roku, kiedy namówił go Zegadłowicz. Dowodzi to nieumiejętne wykonanie czterech pierwszych klocków z desek lipowych, z których nie udawało się tłoczyć odbitek, a jeden z klocków uległ zniszczeniu podczas odbijania Przedstawiały one anioła, monstrancję, serce i łabędzia. Wawro nie był zadowolony z efektu pracy. Wtedy Zegadłowicz sprowadził deski gruszkowe i odpowiednie dłuta. Łącznie w lachach 1925-1933 Wawro miał wykonać 20 klocków. Oprócz klocków w posiadaniu Zegadłowicza, dwa kolejne zamówił nieznany kolekcjoner z Krakowa, natomiast w czerwcu 1933 Wawro wykonał pięć klocków zakupionych przez Elmę Pratt, dyrektor International School of Art w Nowym Jorku.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000203 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Strącenie do piekła
5000001153 odbitka graficzna Strącenie do piekła
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.09.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©