BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000424

Święty Jerzy

warianty tytułu: Święty Jerzy walczący ze smokiem

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 37,5 x 30 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1830?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Wizerunek św. Jerzego zabijającego smoka. Święty w czarnym hełmie z pióropuszem, krótkiej tunice, rozwianym płaszczu i butach z cholewami siedzi na rumaku ukazanym z profilu. Koń w czarne cętki, z ozdobnie splecioną grzywą i długim ogonem tratuje kopytami szatana w postaci uskrzydlonego smoka, o ciężkim ciele w drobne paski i krętym ogonie. Święty spogląda w dół, trzymając oburącz włócznię wbitą w zębatą paszczę smoka. Potwór leży na murawie wykonanej w technice białorytu. Porastają ją liczne rośliny. W tle, na horyzoncie rosną dwa drzewa, a po prawej stronie na wzgórzu wznosi się dom. Nad nim klęczy ze złożonymi rękami zwrócona ku św. Jerzemu młoda kobieta w koronie. W prawym górnym rogu widnieje Oko Opatrzności z promieniami dwojakiego rodzaju. Lewy górny narożnik wypełniają obłoki. W tle rozmieszczono siedem małych rozetek. U góry pośrodku widnieje niekompletny napis.
motyw ikonograficzny: czaprak , diabeł , dom , drzewo , hełm , korona , królewna , Oko Opatrzności , smok , święty Jerzy , włócznia , zwierzę (koń)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZSWIENTEGO IEZEGO , (u góry pośrodku)
numer inwentarza: I.11055 BJ
uwagi: Św. Jerzy był jednym z czternastu świętych wspomożycieli. Patron rycerzy, a dziś żołnierzy, harcerzy, orędownik w chorobach epidemicznych, skórnych. Uważano, że broni przed ukąszeniami węży. Ochrania konie. Jest patronem m.innymi Anglii, Niemiec, Holandii, Litwy. Z jego dniem były związane liczne wierzenia i obrzędy ludowe. <br > Odbitka wykonana z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Kieszkowski przypisuje autorstwo drzeworytu nieznanemu Mistrzowi.
fotografia: Duda, Tadeusz , 2011
obiekty związane:
5000000030 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Jagiellońskiej
5000000015 klocek drzeworytniczy dwustronny Ostatnia Wieczerza, Święty Jerzy
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.11.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©