BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000840
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,5 x 18,5 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1735? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1841
opis: Odbitka przedstawia Matkę Boską w koronie i aureoli, która stoi z mieczem przebijającym jej pierś i pochyla się nad stołem, na nim znajdują się narzędzia Męki Pańskiej: korona cierniowa, rózga, bicz, trzy gwoździe. Maria ma na sobie fałdowana szatę, maforion na głowie, dokoła szyi rzędy korali. Na policzkach łzy. Po prawej stronie widnieje kolumna zdobione ukośnymi pasami i meandrami, nad głową Madonny skłębione chmury, w górnych narożnikach putta. Tło jasne, wypełnione luźno rozrzuconymi drobnymi gwiazdami. Kompozycja bogata w inskrypcje, które umieszczono wzdłuż górnego brzegu drzeworyty, oraz na prostokątnym polu w ornamentowanej ramce u dołu (teksty zniekształcone, niektóre litery w odbiciu lustrzanym, pomieszana majuskuła i minuskuła).
motyw ikonograficzny: aureola , insygnia Męki Pańskiej , korona , Matka Boska Bolesna , miecz , putto
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBrASZ PANNI MarII MŁOdZOWSKI/ WIeLKIeMI CVD: OWN: CHON:ZLI NI:+ , (u góry) OMarIa PEŁŁNA GORZKIeCH Łes/ MO rze: CIebie pr osieMI RAC Nas/ TrUNOSCI NASZICH RATOWi/ AC: I BrONIC ODWSZEGO ZŁEGO/ ZACHOWAC i BRONIC: NAISWIENC:/ ZA MARIA: ANNO DO: 173:5:+ , (u dołu)
numer inwentarza: ECT.3024
uwagi: Wizerunek Marki Boskiej Bolesnej Młodzawskiej (zwany też wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej z Młodzawy) znajduje się w miejscowości Młodzawy Małe, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. Uchodzi za cudowny od ok. 1673 roku. Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) - mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego gromadzonych w Medyce, znalazła się tam również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, w okresie, kiedy działali ostatni drzeworytnicy wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. W gromadzeniu ludowych drzeworytów Pawlikowskiemu pomagał Kajetan Wincenty Kielisiński, rysownik i rytownik. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce nabywał on grafiki od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego. W 1921 roku drzeworyty wraz z całym zbiorem Pawlikowskiego, trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazane tam przez wnuka Jana Pawlikowskiego. W latach 40. XX w. znalazły się w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk USRR, obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (przechowywane w Oddziale Sztuki mieszczącym się w Pałacu Baworowskich). Poprzedni numer inwentarzowy w kolekcji Pawlikowskiego: 764. Na awersie przy dolnej krawędzi napis odręczny: "w kościele Młodzawskim".
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.08.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©