BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000918
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,8 x 26,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w formie prostokąta stojącego, ukazuje świętą Barbarę z palmą i mieczem - atrybutami męczeńskiej śmierci. U stóp Barbary leży Dioskuros, wg tradycji jej ojciec z dyscypliną w ręce, który zgładził córkę za przyjęcie chrześcijaństwa. Scena ta symbolizuje triumf wiary nad pogaństwem. Na tle nieba, w prawym rogu, ukazuje się na obłoku wzlatujący anioł w rozwianej szacie, który w prawej ręce wyciągniętej do św. Barbary trzyma kielich z hostią. Na drugim planie, po lewej wznosi się wieża, w której więziono Barbarę, po prawej stoi jednowieżowy kościół. Autor drzeworytu skupił uwagę na postaci świętej, ukazując ją pogodnie uśmiechniętą, z rozpuszczonymi długimi włosami, otwartą koroną na głowie otoczonej aureolą. Święta jest ubrana w suknię ozdobioną ornamentem roślinnym na spódnicy, z koralami na szyi, w długim płaszczu. Liczne partie kompozycji zostały uwydatnione gęstym szrafowaniem (np. fałdowania stroju i dachy budynków). Wzdłuż dolnej krawędzi odbitki na wydzielonym pasie umieszczono napis, który oznacza: "Święta Barbara Męczennica", zakończony odcinkiem wypełnionym pionowymi kreskami. Drzeworyt jest kolorowany. Paleta barw została ograniczona do szmaragdowej zieleni, koloru niebieskiego, fioletowo-różowego i brązowego. Tło jest żółte. Na rewersie widnieje pieczątka z liczbą "13".
motyw ikonograficzny: anioł , Dioskuros , hostia , kielich , korona , kościół , miecz , palma męczeństwa , święta Barbara , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S BAR BARA M: , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: MCz.IV.146:60
uwagi: Św. Barbara nie jest postacią potwierdzoną historycznie, wg hagiografów żyła w IV wieku i zginęła jako męczennica. Za przyjęcie chrztu była więziona przez ojca w wieży, a następnie ścięta. Do św. Barbary zwracano się jako do patronki dobrej śmierci, orędowniczki w czasie burz i pożarów, epidemii dżumy. Jest opiekunką wielu zawodów, między innymi dzwonników, flisaków, kowali, ludwisarzy, górników. W sztuce ludowej przedstawiana jest najczęściej z atrybutami nawiązującymi do jej męczeńskiej śmierci: wieżą, mieczem, palmą i kielichem z hostią. Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na połowę XVIII wieku. Nieznanego autora tego klocka określa mianem "Mistrz św. Heleny", i przypisuje mu autorstwo kilku innych drzeworytów zamieszczonych w Tece Łazarskiego z 1921 roku.
fotografia: Miry, Agnieszka , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©