BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000932

Święta Anna z Matką Boską

warianty tytułu: Wychowanie Najświętszej Panny Marii

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,7 x 28 cm cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka w kształcie prostokąta stojącego. Przedstawia św. Annę siedzącą boso na krześle z oparciem, z książką na kolanach. Przy niej stoi Najświętsza Maria Panna, ukazana jako dziewczynka, która pochyla się nad otwartą książką z napisem. Św. Anna jest zwrócona w lewo, ubrana w suknię z długimi rękawami i płaszcz, na głowie ma chustę. Maria skierowana ku Matce ma długie włosy zebrane w kok. Jest ubrana w długą suknię ozdobioną wiciami roślinnymi, z kwiatami z drobnych kropek, ułożonymi w pionowe pasy na przemian z prostymi liniami. Głowy obu postaci otaczają promieniste aureole. Przy aureoli Marii widnieje pięć małych gwiazd, jedna duża gwiazda sześcioramienna została umieszczona na jednolitym tle, po lewej. Po prawej, u stóp św. Anny umieszczono kosz z kwiatami. W górnych rogach z obłoków wynurzają się uskrzydlone anielskie główki. Przy dolnej krawędzi, pośrodku, znajduje się prostokątne pole z napisem. Drzeworyt ukształtowany został gęstym kreskowaniem i bogatą dekoracją kwiatową w technice białorytu (suknia Matki Boskiej, kwiaty w koszu). Drzeworyt kolorowany akwarelą farbami: niebieską, błękitną, żółtą, różową, barwy oranżu i czerni z granatowym odcieniem.
motyw ikonograficzny: aureola , gwiazda , kosz , krzesło , księga , kwiat , Najświętsza Maria Panna , putto , święta Anna
napisy i znaki: SANA , (u dołu kompozycji) S ANNA , (na karcie otwartej książki)
numer inwentarza: MCz.IV.157:60
uwagi: Święta Anna była matką Marii z Nazaretu, babcią Jezusa Chrystusa i żoną świętego Joachima. Jest otaczana kultem przez kościół katolickiego i prawosławny. Wyobrażenie św. Anny uczącej Marię pojawiło się w sztuce zachodniej około XVII wieku. Głównym przesłaniem obrazów było ukazanie świętej jako troskliwej opiekunki, patronującej matkom, wdowom, położnicom, ubogim robotnicom, szpitalom, a także kościołom akademickim. Jednym z twórców, który podjął ten temat był hiszpański malarz B. E. Murillo, autor obrazu "Wychowanie Maryi" (1665 r.). W kościele katolickim wspomnienie liturgiczne św. Anny obchodzone jest 26 lipca, łączone ze wspomnieniem św. Joachima. Św. Anna jest też opiekunką piekarzy, żeglarzy, młynarzy i powroźników. Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku, natomiast nieznanego autora klocka określa mianem "Mistrza Wychowania N. Panienki".
literatura: Kieszkowski, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych, 1921, s. 20-21, nota nr 3 Skoczylas, Drzeworyt ludowy w Polsce, 1934, il. nr 26 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 32 nota 120, s. 201 fot. dot. podobnej odbitki z Teki Łazarskiego w Bibliotece Jagiellońskiej.
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©