BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001005
<
MNP_E_sz_3582_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/MNP_E_sz_3582_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34 x 22 cm
miejsce powstania: Rzeszów miejsce pochodzenia: Rzeszów miejsce pozyskania: Rzeszów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1831 datowanie odbitki graficznej: 1948
opis: Drzeworyt przedstawia wizerunek ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej ukazanego w półpostaci. Chrystus ma lekko pochyloną i zwróconą w prawo głowę (widoczne lewe ucho), wokół której widnieje kolisty nimb z wiązkami promieni. Na Jego twarzy z wyrazem spokoju i skupienia, z wyraźnym i łagodnym, skierowanym przed siebie wzrokiem widać - wypływające spod korony cierniowej - krople krwi, które ściekają po czole i skroni. Długie, lekko falujące włosy i zarost zaznaczone są linearnymi kosmykami. Rozchylony spływający z ramion i związany pod szyją płaszcz Chrystusa obnaża - pokryte krople krwi - tors i ręce skrępowane powrozem. W lewej dłoni Chrystus trzyma trzcinę. Obraz ma jasne gładkie tło. W prawym dolnym narożniku umieszczona jest sygnatura (?). Całość obwiedziona cienką czarną linią.
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OH , (w prawej, dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: MNP E sz 3582
uwagi: Ecce homo (z j. łac. oto Człowiek) — motyw w sztuce przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej jako ilustracja sceny Sądu przed Piłatem opisanej w Ewangelii św. Jana (19.5); słowa "oto Człowiek" miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu. Drzeworyt z kolekcji Franciszka Kotuli. Odbitkę wykonano w 1948r. w Muzeum Miasta Rzeszowa obecnie Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli. Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, z klocka znajdującego się w zbiorach, obecny nr inw. 4210/a,b MRE (dawniej nr inw. M.M.R.341).
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu , 2013
obiekty związane:
5000000008 klocek drzeworytniczy dwustronny Trójca Święta, Ecce homo
opracowanie dokumentu: Skibińska, Aneta, 2014.01.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Oddział MNP
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©