BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001319
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 36,2 x 29 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1715-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja przedstawia girlandę utworzoną z dwóch esowatych łodyg, z których wyrastają fantazyjne liście i kwiaty. Całość otacza miejscami przerywana ramka w kształcie prostokąta stojącego. Rewers: pieczęć "24".
motyw ikonograficzny: kołtryna , ornament roślinny
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (24)
uwagi: Kołtryny były to obicia ścienne wykonywane na papierze lub tkaninie, znane w Polsce od renesansu. Początkowo pojawiły się na dworach, z czasem zaczęły zdobić wnętrza kościołów, domów mieszczańskich, by w końcu trafić także do chłopskich chałup. W zamożnych domach i kościołach zastępowały kurdybany i polichromię. W domach uboższych, zawieszane lub przyklejane na ścianie pełniły rolę makat. Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J. Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku, natomiast nieznanego autora klocka określa mianem "Mistrza Wychowania N. Panienki", przypuszczając, że autorem kołtryny i wyobrażenia św. Anny z Matką Boską jest ten sam drzeworytnik (zob. obiekt w bazie o nr inw. Gr.Al. 4074 (23). Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Drzeworyt pochodzi z egzemplarza teki, która w latach 1945-1975 znalazła się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2015
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©