BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001510
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,2 x 26,5 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, przedstawia ukazaną w całej postaci, stojącą św. Barbarę z atrybutami: palmą męczeństwa w lewej ręce i kielichem z hostią w prawej. Święta ubrana jest w długą, szafirową suknię i jasny płaszcz. Na głowie otoczonej aureolą spoczywa korona, szyję oplata sznur korali z krzyżykiem. Na drugim planie, z lewej wysoka wieża i 2 domy, jedną z nich wieńczy wysoka wieża. Po prawej scena męczeńskiej śmierci św. Barbary przez ścięcie. W lewym górnym rogu, wśród obłoków opromieniony napis IHS, z którego wybiegający snop światła pada na Świętą. Wzdłuż dolnej krawędzi pole z napisem kończy stylizowana gwiazdka i czarny, nie wycięty fragment klocka. Odbitka ręcznie kolorowana akwarelą niebieską, jasnozieloną, brązową, żółtą i bladoróżową, tło kolorowane niejednolicie, w tonacji ciemnozielonej.Rewers: pieczęć z cyfrą "7".
motyw ikonograficzny: Dioskuros , gałązka palmy , hostia , kielich mszalny , korona , męczennica , miecz , święta Barbara , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: :O:BRAZSBARBARY: , (wzdłuż dolnej krawędzi) IHS , (w prawym górnym rogu)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (7)
uwagi: Św. Barbara wg hagiografów żyła w IV wieku, zmarła jako męczennica; za przyjęcie chrztu była więziona przez ojca w wieży, a następnie ścięta. Św. Barbara cZczona jest jako patronka dobrej śmierci, orędowniczka w czasie burz i pożarów, epidemii dżumy. Jest opiekunką wielu zawodów, między innymi dzwonników, flisaków, kowali, ludwisarzy, górników. W sztuce ludowej przedstawiana jest najczęściej z atrybutami nawiązującymi do jej męczeńskiej śmierci: wieżą, mieczem, palmą i kielichem z hostią. Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datował na połowę XVIII wieku. Nieznanego autora tego klocka określa mianem "Mistrz św. Heleny", któremu przypisuje autorstwo kilku innych drzeworytów zamieszczonych w Tece Łazarskiego z 1921 roku.
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.11.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©