BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000132
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,4 x 39,1 x 2,4 cm
miejsce powstania: Grobla
datowanie klocka drzeworytniczego: 1971
opis: Klocek drzeworytniczy dwustronny. Awers podzielony na dwa pola. Na jednym Chrystus Frasobliwy. W centralnej części kompozycji zamkniętej ząbkowaną ramką, na kamieniu (?) zbliżonym kształtem do kwadratu, siedzi Chrystus ubrany w perizonium. Jego lekko pochylona głowa wsparta jest na prawej ręce. Na głowie pleciona korona cierniowa. Nad ramką wyżłobiony napis. Na drugim polu scena modlitwy w Ogrójcu. Chrystus w długiej szacie i z promienistą aureolą nad głową klęczy przed unoszącym się w powietrzu aniołem. W dłoniach anioła palma i kielich. W lewym dolnym rogu, pod stopami anioła, niewielki krzew. Przedstawienie otoczone ramką z nieregularnych "ząbków". <br > Rewers podzielony na dwa pola. Z lewej strony, w pionie, wizerunek Chrystusa upadającego pod krzyżem, wspartego na dłoniach i kolanach. Ponad ramieniem krzyża widoczna jest głowa Chrystusa z długimi włosami i koroną cierniową przypominającą opaskę. Trójkątne zwieńczenie belki pionowej oraz jedno ramię poprzecznej wkomponowane są w szeroką ramę okalającą przedstawienie. Dół belki wysunięty poza ramę. Z prawej strony Chrystus Król w koronie, z wzniesioną prawą ręką, w długiej szacie, ze stułą i krzyżem pod szyją. Wokół postaci szeroka ramka podzielona liniami tworzącymi trzy trójkąty w każdym narożniku.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , Chrystus , Chrystus Frasobliwy , Chrystus Król , Chrystus upadający pod krzyżem , drzewo (palma) , kamień , kielich , korona , krzew , krzyż , Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym , stuła
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/2332/a-d
uwagi: Klocek wykonany przez Piotra Dymurskiego z Grobli w 1971 roku na zamówienie Kaspra Świerzowskiego, krakowskiego kolekcjonera sztuki ludowej. Idąc w ślad za Emilem Zegadłowiczem, który poprosił o wykonanie drzeworytów Jędrzeja Wowrę, rzeźbiarza ludowego z Gorzenia, Świerzowski namówił Dymurskiego na wykonanie desek, lecz Dymurski przyjął propozycję bez entuzjazmu. Na deskach lipowych wyrzeźbił dwanaście klocków, odbitek nie wykonywał. Dymurski nazywał poszczególne drzeworyty "obrazkami", zaś całą płytę "deską". Do wycinania drzeworytów używał noża szewskiego i dłut. W 2004 roku do zbiorów Muzeum zakupiono klocki autorstwa Piotra Dymurskiego.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000134 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Frasobliwy
5000000146 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus w Ogrojcu
5000000139 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Trzeci Upadek
5000000131 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Król
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.09.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©