BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000134
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 19,5 x 15,4 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1971 datowanie odbitki graficznej: 1971/1986
opis: Wizerunek Chrystusa Frasobliwego. W centralnej części kompozycji zamkniętej ząbkowaną ramką, na kamieniu (?) zbliżonym kształtem do kwadratu, siedzi Chrystus ubrany w perizonium. Jego lekko pochylona głowa wsparta jest na lewej ręce. Na głowie pleciona opaska (korona cierniowa); włosy proste, długie, twarz z brodą.
motyw ikonograficzny: Chrystus , Chrystus Frasobliwy , kamień
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/1918
uwagi: Drzeworyt odbity z dwustronnego klocka wykonanego przez Piotra Dymurskiego z Grobli w 1971 roku na zamówienie Kaspra Świerzowskiego, krakowskiego kolekcjonera sztuki ludowej. Idąc w ślad za Emilem Zegadłowiczem, który poprosił o wykonanie drzeworytów Jędrzeja Wowrę, rzeźbiarza ludowego z Gorzenia, Świerzowski namówił Dymurskiego na wykonanie desek, lecz twórca przyjął propozycję bez entuzjazmu. Na deskach lipowych wyrzeźbił dwanaście klocków, odbitek nie wykonywał. Dymurski nazywał poszczególne drzeworyty "obrazkami", zaś całą płytę "deską". Do wycinania drzeworytów używał noża szewskiego i dłut. W 1986 roku odbitki zostały zakupione przez Muzeum w Bochni od K. Świerzowskiego. W 2004 roku do zbiorów Muzeum dołączono klocki autorstwa Piotra Dymurskiego.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000132 klocek drzeworytniczy dwustronny Frasobliwy, Chrystus w Ogrojcu, Trzeci Upadek, Chrystus Król
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.09.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©