BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000063

Święty Antoni Padewski z Radecznicy

warianty tytułu: Święty Antoni z Dzieciątkiem, Święty Antoni Padewski z Dzieciątkiem Jezus, Święty Antoni z Radecznicy

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 15,5 x 14 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1830 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1970-1971
opis: Odbitka wykonana z klocka drzeworytniczego z Warsztatu Kostryckich z Płazowa. Kompozycja zbliżona do kwadratu. Pośrodku został przedstawiony w całej postaci św. Antoni Padewski lekko zwrócony w prawą stronę, trzymający na lewej ręce siedzące Dzieciątko Jezus. Głowy postaci otaczają kręgi aureoli z promieniami różnej długości. Święty w lewej dłoni trzyma księgę z krzyżykiem na okładce, a w prawej - na wysokości biodra ulistnioną gałązkę lilii z trzema kwiatami. Jego habit z krótką pelerynką jest przepasany sznurem z węzłami, z końcem zwisającym do dołu szaty i różańcem przy prawym boku. Dzieciątko w długiej sukience spod której widnieją bose stopy, trzyma w lewej ręce kulę ziemską, prawą - błogosławi. Święty został ukazany w pozycji stojącej na tle arkady, na posadzce z płyt. Za nim, po bokach zostały symetrycznie rozmieszczone dwa kwiaty. Arkadę zamyka łuk wycięty w ośli grzbiet, wsparty na dwóch podporach podzielonych poziomymi gzymsami. W górnych narożnikach widnieją pola z pięciopłatkowymi kwiatami. U dołu, wzdłuż krawędzi klocka widnieje inskrypcja. Tworzą ją napisy dwóch rodzajów, wykonane przez inne osoby (?): data "1830" (w odbiciu lustrzanym, po lewej) oraz inicjał "MK" (po prawej w rogu) u podnóża kolumn, a także napis "S:ANTONIEGO RADE" nawiązujący stylistycznie do pozostałej części klocka.
motyw ikonograficzny: arkada , aureola , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , kolumna , księga , kwiat , kwiat (lilia) , liść , różaniec , strój zakonny , sznur , święty Antoni Padewski , tonsura
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 1830 S: ANTONIEGO RADE MK , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: 46423/a MEK
uwagi: W zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie znajduje się kilka odbitek z tego samego klocka oznaczonych numerem 46423/a-f MEK. Św. Antoni w 1664 roku ukazał się na Łysej Górze, u stóp której leży Radecznica, Szymonowi zwanemu Tkaczem. Kult świętego w tamtejszym sanktuarium propagują OO. Bernardyni. W 1995 r. pożar strawił otaczany kultem obraz. Obecnie w świątyni znajduje się jego kopia wykonana w Krakowie.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000046 klocek drzeworytniczy jednostronny Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.08.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©