BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000336
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 15,4 x 9,4 x 3 cm
miejsce powstania: Gorzeń Dolny miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925
opis: Klocek drzeworytniczy jednostronny z drewna lipowego. Kompozycja w układzie pionowym, otoczona obwódką, centralnie przedstawia klęczącego anioła. Postać anioła widziana jest z lewego profilu, z uwydatnionym lewym skrzydłem.Ma on na sobie długą szatę, głowę wieńczy aureola z promieniami, w rękach trzyma otwartą księgę (?). Sylwetka przedstawiona schematycznie, płytkie wgłębienia wykonano na nierównej powierzchni klocka. Na rewersie odręczny napis: Wowro 30.I.1925.
motyw ikonograficzny: anioł , księga
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MGB/E/4788 (do 2021 roku);
MŚK/E/8604 (od 2021 roku)
uwagi: To jeden z pierwszych czterech klocków, które wykonał Wawro w styczniu 1925 roku, zachęcony do pracy drzeworytnika przez Emila Zegadłowicza. Oprócz klocka "Anioł" wykonał wtedy także "Łabędzia", "Monstrancję" i "Serce", które prawdopodobnie nie zachowały się. Wawro posłużył się deskami lipowymi, nieumiejętnie przygotowanymi, z których z trudnością uzyskiwano odbitki. Kolejne klocki wykonał już w profesjonalnych deskach gruszkowych, sprowadzonych przez Zegadłowicza z Krakowa. Osiem klocków trafiło do kolekcji Zegadłowicza, wielokrotnie reprodukowane z nich grafiki nazwane piecątkami beskidzkimi, stały się nieodłączną częścią poematu "Ballady o świątkarzu", będącego opowieścią o samym Wawrze. Klocek wraz z innymi klockami i drzeworytami Jędrzeja Wawry został zakupiony w 1935 rokudo przedwojennej kolekcji Muzeum Śląskiego przez Tadeusza Seweryna, ówczesnego dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, będącego współpracownikiem dyrektora Tadeusza Dobrowolskiego w zakresie tworzenia w Muzeum Śląskim kolekcji krakowskiej. Po II wojnie ta część kolekcji ( wraz z całą ocalałą po kolekcją etnograficzną) znalazła się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (nr inw. MGB/E/4788). Klocki i drzeworyty powróciły do kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021. W roku 1970 i 1971 klocek ten posłużył artystom grafikom: Jerzemu Bunchowi oraz Józefowi Lisowskiemu do wykonania kolejnych odbitek.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000221 odbitka graficzna Anioł
5000000226 odbitka graficzna Anioł
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2023.11.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©