BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000385

Święta Zofia

warianty tytułu: Święta Zofia z córkami

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33,8 x 23,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Odbitka w kształcie prostokąta stojącego, kolorowana akwarelą, wzdłuż górnej i dolnej krawędzi poprowadzono napisy. Święta Zofia ukazana en face, stoi razem z trzema córkami, które osłania płaszczem. Na głowie otoczonej okrągłym nimbem ma potrójną koronę. Córki św. Zofii trzymają palmy jako atrybuty świadczące o męczeńskiej śmierci, a ponadto przed Dorotą stoi kocioł z olejem, Katarzyna opiera prawą rękę na mieczu, natomiast Regina trzyma w lewej ręce ruszt (wg legendy są to przedmioty którymi zadano im śmierć). Postacie dziewcząt ukazane są podobnie, mają długie włosy i korony, głowy otaczają okrągłe nimby. Tło zdobią kwiaty w kształcie stylizowanych ostów i tulipanów. Fałdy stroju oraz grunt na którym stoją postacie oddano plastycznie przy użyciu gęstego szrafunku.
motyw ikonograficzny: aureola , kocioł z olejem , korona , kwiat , miecz , Miłość , Nadzieja , palma męczeństwa , ruszt , święta Zofia , Wiara
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWIETEY ZOFI MK , (wzdłuż górnej krawędzi) DOROTa KATAZINA REYNA , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: S/155/21/MT
uwagi: Tradycja głosi, że św. Zofia i jej córki żyły w pierwszym wieku chrześcijaństwa, poniosły męczeńską śmierć za wiarę. Ich kult największą popularność zyskał w średniowiecznej Europie. Córki nazywane są po grecku Pistis, Elpis i Agape, albo po łacinie Fides, Spes i Caritas. Uosabiają cnoty teologiczne, tj. wiarę, nadzieję i miłość. Odbitka wykonana z klocka drzeworytniczego nieznanego artysty. Kieszkowski datuje klocek na drugą połowę XVIII wieku. Skoczylas błędnie przypisuje autorstwo klocka Maciejowi Kostryckiemu, dopatrując się we fragmencie górnej inskrypcji jego inicjału (MK - prawdopodobnie skrócony zapis "Matka" w związku z kultem św. Zofii jako pobożnej matki). Na rewersie znajduje się pieczęć: "rew. 16".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000262 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.10.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©