BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000639
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,3 x 23,6 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, kolorowany akwarelą, przedstawia wizerunek Świętego Kazimierza ukazanego jako młodzieniec w aureoli, z lilią i krzyżem w rękach. Święty prezentuje się w całej postaci, wzrok ma skierowany w stronę widza, ubrany jest w czerwony gronostajowy płaszcz królewski i pomarańczowe buty, na głowie ma koronę. Karnacja naturalna, włosy jasnobrązowe półdługie. Święty stoi na popielatym wzgórzu, w oddali po lewej stronie widnieje kościół z dachem dwuspadowym, natomiast po prawej kościół z dachem baniastym. Tło pokryte kolorem żółtym, usłane jest kilkunastoma gwiazdami. Napis umieszczono w górze na niebieskim poziomym pasie, oddzielonym cienkim szlakiem od tła.
motyw ikonograficzny: architektura , aureola , gwiazda , korona , kościół , krzyż , kwiat (lilia) , święty Kazimierz Królewicz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S CASIMIRVS , (wzdłuż górnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/29 MNW
uwagi: Św. Kazimierz (1458 - 1484) był drugim synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Młodo zmarły w opinii świętości, kanonizowany został w 1604 roku, czczony jest między innymi jako patron Polski i Litwy, młodzieży litewskiej i kawalerów maltańskich. Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Twierdzi, że pierwowzorem dla nieznanego z nazwiska autora drzeworytu była srebrna figura św. Kazimierza z 1637 roku, znajdująca się w ołtarzu katedry w Wilnie. Zbliżone ujęcie ikonograficzne drzeworytów opublikowane przez W. Skoczylas i J. Grabowskiego. Na odwrocie odbitki graficznej pieczęć "31". Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.02.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©