BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000694
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,5 x 28,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, kolorowany akwarelą pomarańczową, zieloną, niebieską, brązową, żółtą i fioletową. Przedstawia świętego Mikołaja w stroju biskupa, na który składa się obszerna lamowana kapa (płaszcz) upięta pod szyją, alba przepasana sznurem i mitra na głowie, na piersi krzyż. Święty prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma pastorał i księgę na której spoczywają trzy złote kule. Po jego prawej stronie widnieje klepkowy cebrzyk z trzema wskrzeszonymi w cudowny sposób młodzieńcami. Głowę świętego otacza promienista aureola, na drugim planie po obu stronach wznoszą się mury kościołów z baniastymi wieżami na tle poziomych kresek. U góry w lewym rogu znajduje się napis odnoszący się do świętego, u dołu z lewej nieczytelny napis odwróconymi literami, także u dołu sygnatura drzeworytnika. Wizerunek otacza dekoracyjna rama, którą tworzy ukośna kratownica i luźno ułożone kwiaty.
motyw ikonograficzny: alba , aureola , biskup , gest błogosławieństwa , infuła , kościół , księga , kwiat , młodzieniec , pastorał , płaszcz , sygnatura , święty Mikołaj
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SANCTVS NIKOLAVS , (u góry) E W , (sygnatura) A[?] ICNAR E8RD , (odwrócone litery u dołu z lewej)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/4 MNW
uwagi: Wizerunki św. Mikołaja w otoczeniu atrybutów związanych z dokonanymi cudami wskazują na ikonografię w typie zachodnim. Odbitka wg Kieszkowskiego wykonana została z klocka drzeworytniczego datowanego na połowę XVIII wieku. Autora klocka na podstawie sygnatury określa on mianem "Mistrz E.W.". Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
literatura: Kieszkowski, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych, 1921, s. 24 nr 16 Piwocki, Drzeworyt ludowy w Polsce, 1934, s. 56-57 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 33 nota 126, fot. 156 (odnosi się do podobnej odbitki w Bibliotece Jagiellońskiej)
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.04.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©